ترجمه مقاله تنزل در خواص مکانیکی و ترمو مکانیکی کامپوزیت های پلیمر پر شده از فیبر طبیعی به علت بازیافت – سال 2018

 

 


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

تنزل در خواص مکانیکی و ترمو مکانیکی کامپوزیت های پلیمر پر شده از فیبر طبیعی به علت بازیافت

عنوان انگلیسی مقاله:

Degradation in the mechanical and thermo-mechanical properties of natural fiber filled polymer composites due to recycling

کلمات کلیدی مقاله:

بازیافت، کامپوزیت پلاستیک چوب، پلی اتیلن با چگالی بالا، اکستروژن، ویژگی های مکانیکی، خواص حرارتی و مکانیکی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی پلیمر، مهندسی مواد

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی مواد مرکب، پلیمریزاسیون

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تجربی

2.1 مواد

2.2 روش ها

3. نتایج و بحث

3.1 اثر بازفرآوری بر طول فیبر

3.2 اثر بازفرآوری بر وزن مولکولی پلیمر

3.3. اثر بازفرآوری بر خواص استحکام

3.4. اثر بازفرآوری بر خصوصیات سختی

3.5 اثر بازفرآوری بر خواص کرنشی

3.6. تجزیه و تحلیل FTIR

3.7 اثر بازفرآوری بر روی بلورینگی و پایداری حرارتی

4. نتیجه گیری

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
To manage the plastic waste, recycling is recognized as the most environment-friendly and non-destructive method. The aim of this research is to investigate the recyclability of oak wood flour (WF) filled high density polyethylene (HDPE) composites. Two different composite formulations (30 and 50 wt% filler) were considered, each with 3 wt% coupling agent maleic anhydride (MA). Both composites were individually reprocessed six times by extrusion. Test samples were injection molded, to measure mechanical and thermo-mechanical properties. Fiber length measurement and gel permeation chromatography (GPC) were performed respectively to examine the change on fiber length and molecular weight of polymer. Differential Scanning Calorimetry (DSC), Thermogravimetric Analysis (TGA), Scanning Electron Microscopy (SEM), and Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy (FTIR) were also carried out to better understand the impact of recycling on composite properties. After reprocessing six times, WF-HDPE composites showed relative decrease in strength and stiffness properties and slight increase in strain properties as compared to corresponding virgin composite. The strain properties saw an increase in their value with recycling. The crystallinity of HDPE decreased but thermal stability of the composite increased with reprocessing.

چکیده
برای مدیریت زباله های پلاستیکی، بازیافت به‌عنوان روش زيست محيطی و غيرمخرب شناخته می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی قابلیت بازیافت کامپوزیت‌های پلی اتیلن با چگالی بالا پر شده از پودر چوب بلوط (WF) است. دو فرمولاسيون کامپوزيتي مختلف (30 و 50 درصد وزني فیلر) در نظر گرفته شدند که هر کدام با 3٪ وزنی عامل جفت کننده ایندرید مالییک (MA) بودند. هر دو کامپوزیت با استفاده از اکستروژن به طور جداگانه 6 بار بازفرآوری شدند. نمونه های تست به منظور اندازه گیری خواص مکانیکی و حرارتی مکانیکی، قالب بندی تزریقی شدند. اندازه گیری طول فیبر و کروماتوگرافی نفوذ ژل (GPC) به منظور بررسی تغییر طول فیبر و وزن مولکولی پلیمر انجام شد. برای به دست آوردن بهتر درک تاثیر بازیافت بر روی خواص کامپوزیتی، از روش 2.2.11 گرماسنج پویشی تفاضلی (DSC) (DSC)، تجزیه و تحلیل توزین حرارتی (TGA)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و اسپکتروسکوپ مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) نیز استفاده شد. پس از پردازش شش‌باره، کامپوزیتهای WF-HDPE کاهش نسبی خواص استحکام و سختی و کمی افزایش در خواص کششی را نسبت به کامپوزیت اولیه نشان دادند. خواص کرنشی با بازیافت، مقداری افزایش در مقادیر خودشان داشتند. بلوری بودن HDPE کاهش یافت، اما پایداری حرارتی کامپوزیت با بازفرآوری افزایش یافت.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید