ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیا – سال 2021


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیا: چالش ها و مسیرهای آتی

عنوان انگلیسی مقاله:

Security and Privacy in Internet of Things-Enabled Smart Cities: Challenges and Future Directions

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، مهندسی معماری

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اینترنت و شبکه های گسترده، امنیت اطلاعات، رایانش امن، تکنولوژی معماری

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

الزامات امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیا

ارتباطات ایمن برای دستگاه ها و شبکه هایی که محدودیت منابع دارند

استقرار خودکار و ایمن دستگاه های اینترنت اشیا

ارزیابی امنیتی پیوسته

اشتراک داده شفاف و غیرمتمرکز

مدیریت کنترل دسترسی و رضایت آگاهانه

گمنام سازی داده های شخصی

تحلیل داده مبتنی بر حفظ حریم خصوصی

قالب های داده ی تعامل پذیر و ایمن

اجرای مقررات فعلی امنیت و حریم خصوصی

آگاهی از امنیت سایبری

معماری مرجع برای شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیا آگاه از مشکلات امنیت و حریم خصوصی

رویکرد SynchroniCity

تشریح مؤلفه های SynchroniCity

پیاده سازی امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند: مطالعه ی موردی می موریکا

تحلیل و مسیرهای پژوهشی آتی

منابع

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

The digitalization of current urban spaces is realizing the vision of so-called smart cities, where security and privacy concerns could affect citizens’ safety. This work discusses potential solutions derived from European Union research efforts to be considered in the coming years.
According to the United Nations (UN), the increase in population and current migratory phenomena will cause two thirds of the world’s population to live in cities by 2050.1 To cope with this global demographic trend, current urban spaces need to be efficiently managed to guarantee a sustainable environment for citizens. For this reason, the concept of a smart city emerged a few years ago in response to the need to transform these spaces through an increase of digitalization for the benefit of our societies. In fact, the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development explicitly considers Sustainable Cities and Communities (Goal 11) to address this social challenge on a global scale. Because of this trend, cities are becoming the main social and economic hubs of countries around the world.

دیجیتال سازی فضاهای شهر فعلی، محقق سازی چشم انداز شهرهای به اصطلاح هوشمند است که در آن نگرانی های مربوط به امنیت و حریم خصوصی ممکن است بر امنیت شهروندان اثر بگذارد. این مقاله درخصوص راه حل های بالقوه ای صحبت می کند که از تلاش های پژوهشی اتحادیه ی اروپا برگرفته شده و در سال های پیش رو بیشتر مدنظر قرار خواهند گرفت.
برمبنای نظر سازمان ملل متحد، افزایش جمعیت و پدیده های مهاجرتی فعلی موجب می شود که دو سوم جمعیت جهان تا سال 2050 در شهرها زندگی کنند. برای مقابله با این روند جمعیت شناسی در سطح جهان، باید فضاهای شهری فعلی را به صورت مؤثر مدیریت نمود تا وجود محیطی پایدار برای شهروندان تضمین شود. به این دلیل، مفهوم شهر هوشمند طی چند سال اخیر در پاسخ به نیاز به متحول سازی این فضاها از طریق افزایش دیجیتال سازی در راستای منافع جوامع مطرح شده است. در واقع، دستورالعمل توسعه ی پایدار 2030 سازمان ملل متحد، به صورت مستقیم شهرها و جوامع پایدار (هدف شماره 11) را برای رفع چالش اجتماعی در مقیاس جهانی مدنظر قرار می دهد. به علت این روند، شهرها به قطب های اصلی اجتماعی و اقتصادی کشورهای سرتاسر جهان تبدیل می شوند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید