مقاله ترجمه شده درباره تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی


عنوان انگلیسی مقاله:

The influence of the intermediate principal stress on rock failure behaviour: A numerical study


کلمات کلیدی مقاله:

روند شکست، سنگ تاثیر اصلی استرس متوسط، فشرده سازی Polyaxial ، ماشین سلول الاستوپلاستیک، ناهمگونی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زمین شناسی و معدن


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مکانیک سنگ، سنگ شناسی یا پترولوژی و زمین شناسی مهندسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2-ابزار عددی (EPCA3D)

2-1- تعریف ناهمگنی

2-1-1- روش احتمالی

2-1-2: روش قطعی

2-2- قانون به روز کردن ماشین سلولی

2-3-1- معیار مور کولمب

2-3-2- معیار تسلیم دراکر – پراگر

2-4- شبیه سازی رفتار پس از شکست

3- شبیه سازی شکست سنگ در شرایط تنش چند محوری

3-1- مدل عددی و پارامترهای مکانیکی

3-2- مورد همگن

3-3- مورد ناهمگن

3-4- تاثیر صفحات بارگذاری بر مقاومت سنگ

4- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The study of rock failure processes under complex stress conditions is an important subject in rock mechanics. Moreover, with geotechnical engineering extending to greater depth, the stress environment and geology conditions become more and more complex. The stress state in 3D space is defined by three mutually perpendicular principal stress components (σ1, σ2, σ3). Rock will exhibit different failure conditions under different stress paths. For example, with a certain minimum principal stress, researchers found that the strength of some rock increases and then decreases with the increase of intermediate principal stress. In the experimental context, many researchers (e.g. Mogi, 1979; Xu and Geng, 1985, 1989; Li and Xu, 1991; Chang and Haimson, 2000; Haimson and Chang, 2000, 2002; Chen and Feng, 2006; Mogi, 2007; Yang and Liu, 2007; Liu and Cao, 2008) conducted a large number of true triaxial tests on different rock types such as Dunham dolomite, Solnhofen limestone, granite etc., to study their behaviour under triaxial stress conditions. They found that the strength increases and then decreases with the increase of σ2.In the theoretical context, many failure criteria (Colmenares and Zoback, 2002), such as Mohr–Coulomb, Drucker–Prager, Weibols and Cook (Wiebols and Cook, 1968), modified Wiebols and Cook (Zhou, 1994), Hoek and Brown (Hoek and Brown, 1980), Mogi 1967 and Mogi 1971 criteria (Mogi, 2007), modified Lade criterion (Ewy, 1999) etc., have been developed to fit the experimental data.

 

مطالعه فرآیند شکست سنگ در شرایط تنش پیچیده، یک موضوع مهم در مکانیک سنگ است، اگرچه با مهندسی ژئوتکنیک به عمق بیشتری توسعه داده می شود. تنش محیطی و وضعیت های زمین شناسی بیشتر و بیشتر پیچیده می شوند. وضعیت استرس در فضای 3D توسط سه مولفه استرس اصلی متناوب عمود بر تعریف (σ1، σ2، σ3) تعریف شده است. راک تحت شرایط تنش های مختلف، شرایط شکست مختلف را نشان می دهد. به عنوان مثال، با حداقل استرس اصلی خاص، محققان دریافتند که قدرت برخی از سنگ ها افزایش می یابد و سپس با افزایش استرس اصلی میانه کاهش می یابد. در چارچوب تجربی، بسیاری از محققان (مثلا Mogi، 1979، Xu and Geng، 1985، 1989؛ Li and Xu؛ 1991؛ Chang and Haimson؛ 2000؛ Haimson and Chang؛ 2000؛ 2002؛ Chen & Feng؛ 2006؛ Mogi، 2007. ؛ یانگ و لیو، 2007؛ لیو و کائو، 2008) تعداد زیادی از آزمون های سه گانه واقعی را در انواع سنگ های مختلف مانند دولومیت دانمان، آهک Solnhofen، گرانیت و غیره انجام داده اند تا رفتار آنها را تحت شرایط تنش سه بعدی بررسی کنند. آنها دریافتند که قدرت افزایش می یابد و سپس با افزایش σ2 کاهش می یابد
در متون تئوری، معیارهای شکست بسیاری مانند مورکولمب ، دراکر – پراگر ، Weibols & Cook ، اصلاح شده Weibols & Cook ، هوک و براون ، موگی ، اصلاح شده Lade و … برای تطبیق نمودن داده های آزمایش ایجاد شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید