ترجمه مقاله نقش سیستم های حسابداری مدیریت در استراتژی های ارزش جهانی – سال 2021


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

نقش سیستم های حسابداری مدیریت در استراتژی های ارزش جهانی

عنوان انگلیسی مقاله:

The role of management accounting systems in global value strategies

کلمات کلیدی مقاله:

سیستم های حسابداری مدیریت، بازارهای جهانی، ارزش آفرینی، تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری، مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مدیریت، مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار، نوآوری تکنولوژی، مدیریت استراتژیک

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

۱. مقدمه

2. نگاشت مفهومی و گزاره ها

3. روش ها

3.1. نمونه و داده ها

3.2. نوآوری و ارزش آفرینی

3.3. نقش حسابداری مدیریت

3.4. ارزش آفرینان و توسعه دهندگان ارزش

4. نتایج تحقیق

4.1. نوآوری و ارزش آفرینی

4.2. نقش حسابداری مدیریت

4.3. ارزش آفرینان و توسعه دهندگان ارزش

۵. نتیجه گیری

5.1. بحث درباره نتایج تجربی

5.2. دستاوردهای تحقیق و پیامدهای مدیریتی

5.3. محدودیت های تحقیق و مسیرهای تحقیقاتی آتی

فهرست منابع

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
In this paper, we explore the relationship and interdependencies of firms’ positions in global markets, innovation, foci on value creation or value development strategies and their intensity of use and system design of management accounting (MA) tools. We collect data through a survey of the 500 largest Portuguese firms. The results show multiple interdependencies of MA intensity of use and system design and global positioning as well as the value foci of firms. Global market positioning, as well as MA intensity, is directly associated with innovation. The multiple configurations also show that the value strategy focus (creating new products or solely developing them for different markets) changes the nature of the MA system put in place by firms. Consequently, we contribute to the discussion of MA systems vs MA packages by specifically addressing the fit and internal consistency of those tools. Methodologically, the results are robust to different analytical tools – multivariate regression, fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) and factor analysis.

چکیده
ما در مقاله حاضر به بررسی رابطه و وابستگی متقابل موقعیت شرکت ها در بازارهای جهانی، نوآوری، تمرکز بر استراتژی های ارزش آفرینی یا توسعه ارزش و شدت کاربرد و طراحی سیستم ابزارهای حسابداری مدیریت (MA) می پردازیم. ما از طریق نظرسنجی از ۵۰۰ شرکت بزرگ پرتغالی به گردآوری داده ها پرداختیم. نتایج وابستگی های متقابل متعددی را بین شدت کاربرد MA و طراحی سیستم و موقعیت جهانی و نیز کانون ارزش شرکت ها را نشان می دهد. موقعیت بازار جهانی و نیز شدت MA، مستقیماً با نوآوری ارتباط دارد. همچنین، پیکربندی های متعدد نیز نشان می دهند که تمرکز استراتژی ارزش (ایجاد محصولات جدید و یا صرفاً توسعه آن ها برای بازارهای مختلف) ماهیت سیستم MA را که توسط شرکت ها ایجاد می شود تغییر می دهد. در نتیجه، ما با توجه ویژه به تناسب و انسجام داخلی ابزارهای مزبور، به مبحث سیستم های MA در مقابل بسته های MA می پردازیم. از نظر روش شناسی، نتایج حاصله در قبال ابزارهای تحلیلی مختلف – رگرسیون چندمتغیره، تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی (fsQCA) و تحلیل عاملی، استوار هستند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله