ترجمه مقاله نوآوری فناوری بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی در عصر کلان داده ها – سال 2021


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

نوآوری فناوری بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی در عصر کلان داده ها

عنوان انگلیسی مقاله:

Agricultural products intelligent marketing technology innovation in big data era

کلمات کلیدی مقاله:

فناوری کلان داده، محصولات کشاورزی، بازاریابی هوشمند

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

کشاورزی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. متن اصلی
2. مسائل مربوط به بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی
۳. نوآوری فناوری کلان داده ها در بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی
3. 1. فناوری بازاریابی هوشمند جمع آوری کلان داده های محصولات کشاورزی
3. 2. فناوری ذخیره کلان داده برای بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی
3. 3. فناوری تجزیه و تحلیل کلان داده ها برای بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی
3. 4. ساخت مرکز کلان داده ها برای بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی
3. 5. ساخت محصولات کشاورزی، یک بستر خدمات عمومی اطلاعات بازاریابی هوشمند
4. کاربرد سه فناوری کلان داده در محصولات کشاورزی بازاریابی هوشمند
4. 1. تقسیم ‌بندی بازار با فناوری کلان داده ها
4. 2. بازار هدف را با فناوری کلان داده ها انتخاب کنید
4. 3. موقعیت یابی بازار با فناوری کلان داده ها
4. 4. استفاده از فناوری کلان داده ها برای پیاده سازی بازاریابی هوشمند
5. نتیجه گیری
تقدیر و تشکر
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Applying big data technology to intelligent marketing of agricultural products is the development trend of agricultural product production and marketing information service, and is an important measure to improve farmers’ income and realize targeted poverty alleviation. After analyzing the existing problems of intelligent marketing of agricultural products in the era of big data, this paper constructs the innovation mode of intelligent marketing technology of agricultural products in the era of big data from the collection, storage and analysis technology of big data of intelligent marketing of agricultural products, the construction of the big data center of intelligent marketing of agricultural products and the construction of the public platform of intelligent marketing information service of agricultural products Can be applied in marketing.

چکیده

استفاده از فناوری کلان داده ها برای بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی، روند تولید محصول کشاورزی و خدمات اطلاعات بازاریابی و همچنین معیاری مهم برای بهبود درآمد کشاورزان و فقر زدایی هدفمند می باشد. پس از تجزیه و تحلیل مشکلات موجود در بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی در عصر کلان داده ها، این مقاله شیوه نوآوری فناوری بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی را در عصر کلان داده های مجموعه، ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل فناوری کلان داده های بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی، ساخت مرکز کلان داده های بازاریابی هوشمند محصولات کشاورزی و ساخت بستر عمومی هوشمند خدمات اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی که ممکن است در بازاریابی استفاده شود را ارائه می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله