ترجمه مقاله تعریف و طبقه بندی جدید حملات ناگهانی و صرع – سال 2018


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

تعریف و طبقه بندی جدید حملات ناگهانی و صرع

عنوان انگلیسی مقاله:

The new definition and classification of seizures and epilepsy

کلمات کلیدی مقاله:

طبقه بندی، صرع، موضعی، تعمیم یافته، نسبی، حملات ناگهانی، تاکسونومی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 مغز و اعصاب

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2.تاریخچه طبقه بندی های انجام شده برای حملات ناگهانی و صرع
3.تعریف حملات ناگهانی و صرع
4-دسته بندی انواع حملات
4-1 دسته بندی پایه
4-2 دسته بندی توسعه یافته
5. طبقه بندی صرع ها
6- طبقه بندی صرع
7. منطق موجود برای تغییرات طبقه بندی ها
7-1. تغییراتی که به متخصصان عصب و پزشکان و همچنین بیماران کمک می کنند.
7-2. تغییراتی که به انجام تحقیق کمک می کند.
8. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This review discusses the updated classifications of seizures and the epilepsies, which were recently published by the International League Against Epilepsy (ILAE). While it is always a challenge to learn a new classification system, particularly one that has remained essentially unchanged for over three decades, these new classifications allow for the inclusion of some previously unclassifiable seizure types and utilize more intuitive terminology. In this review, we specifically discuss the use of these new classifications for patients, clinicians, and researchers.

چکیده

این تحقیق به بحث در مورد طبقه بندی های به روز شده حملات ناگهانی و صرع می پردازد. این طبقه بندی ها اخیرا در سازمان بین المللی مقابله با صرع(ILAE) منتشر شده اند. در حالی که یادگیری سیستم طبقه بندی جدید همیشه یک چالش بوده است، بخصوص اینکه در طول سه دهه گذشته تغییری نداشته است،اما این طبقه بندی های جدید امکان در نظر گرفتن انواع حملات دسته بندی نشده قبلی را فراهم می آورد و از طبقه های شهودی استفاده می کند. در این تحقیق، در مورد استفاده از طبقه های جدید برای بیماران، پزشکان و محققان بحث می کنیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله