ترجمه مقاله شرکت Brand USA – سال 2019

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: شرکت Brand USA: یک شبه آزمایش طبیعی ارزیابی موفقیت یک کمپین بازاریابی ملی عنوان انگلیسی مقاله:...

ترجمه مقاله سیستم مدیریت داده های شهری: به سوی آنالیز داده های بزرگ برای اینترنت اشیا بر اساس محیط شهری هوشمند با استفاده از هادوپ سفارشی – سال 2019

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: سیستم مدیریت داده های شهری: به سوی آنالیز داده های بزرگ برای اینترنت اشیا بر اساس...