ترجمه مقاله تبیین الگوی توانمند سازی منابع انسانی و تعالی سازمانی بین پرسنل بیمارستانهای دانشگاه گیلان – سال 2016

      مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: تبیین الگوی توانمند سازی منابع انسانی و تعالی سازمانی بین پرسنل بیمارستانهای دانشگاه گیلان...

ترجمه مقاله راهکار کنترل بهینه برای سیستم فتوولتائیک مستقل با سیستم ذخیره انرژی ترکیبی باتری-ابرخازن – سال 2016

      مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: راهکار کنترل بهینه برای سیستم فتوولتائیک مستقل با سیستم ذخیره انرژی ترکیبی باتری-ابرخازن عنوان...