ترجمه مقاله مدل الاستوپلاستیسیته هیدرومکانیک برای خاک های غیر اشباع تحت شرایط بارگذاری همسانگرد – سال 2013

      مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: مدل الاستوپلاستیسیته هیدرومکانیک برای خاک های غیر اشباع تحت شرایط بارگذاری همسانگرد عنوان انگلیسی...