ترجمه مقاله برنامه ریزی فعالیتهای پیشگیرانه در تعمیرات و نگهداری راه آهن با محدودیت منابع – سال 2017


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

برنامه ریزی فعالیتهای پیشگیرانه در تعمیرات و نگهداری راه آهن با محدودیت منابع

عنوان انگلیسی مقاله:

Scheduling preventive railway maintenance activities with resource constraints

کلمات کلیدی مقاله:

جستجوی محله متغیر، برنامه ریزی، تعمیرات و نگهداری، راه آن

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی راه آهن و برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، مهندسی خط و سازه های ریلی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. توصیف مسئله
3. فرمول ریاضی
4. الگوریتم جستجوی محله متغیر
5. نتایج محاسباتی
6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In this paper, we focus on the scheduling of preventive railway maintenance activities. The objective is to keep the railway infrastructure in good operating conditions at low costs, also taking into account the limited available resources in what concerns crew members. Equipments degrade with usage and age and a good preventive maintenance program can greatly reduce their unreliability in the sense that expectable failures can be anticipated. We propose a mixed integer programming formulation for the problem of scheduling preventive railway maintenance activities and a Variable Neighborhood Search (VNS) algorithm to solve large instances of the problem.

چکیده

در این مقاله، ما بر برنامه ریزی فعالیتهای پیشگیرانه در رابطه با تعمیرات و نگهداری راه آهن تمرکز می‌کنیم. هدف این است که زیرساختهای راه آهن با صرف هزینه کم در شرایط عملیاتی خوبی قرار گیرند و همچنین منابع محدود موجود در مورد آنچه که به سرنشینان مربوط می‌شود، مورد نظر قرار داده شوند. تجهیزات در طی استفاده و با گذشت زمان خراب می‌شوند و یک برنامه پیشگیرانه خوب برای تعمیرات و نگهداری می‌تواند تا حد زیادی عدم اطمینان آنها را کاهش دهد، بدین معنا که خرابیهای قابل انتظار را می‌توان پیش بینی کرد. ما یک فرمول  برنامه ریزی عدد صحیح مختلط را برای مسئله برنامه ریزی فعالیتهای پیشگیرانه درتعمیرات و نگهداری راه آهن، و یک الگوریتم جستجوی محله متغیر (VNS) را برای حل نمونه‌های بزرگ این مسئله ارائه می‌دهیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله