ترجمه مقاله پیامدهای نظریه تحرک دیجیتالی سازی در حسابداری – سال 2022


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پیامدهای نظریه تحرک دیجیتالی سازی در حسابداری: شواهدی از Ash Cloud

عنوان انگلیسی مقاله:

Implications of the ‘‘momentum” theory of digitalization in accounting: Evidence from Ash Cloud

کلمات کلیدی مقاله:

تحول دیجیتال – دیجیتالی شدن در حسابداری – مشخصه های شرکت – مشخصه های هیئت اجرایی – قابلیت های سازمانی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت – حسابداری

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار – مدیریت فناوری اطلاعات – حسابداری عمومی – حسابداری دولتی – مدیریت اجرایی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. چارچوب تحقیق: نظریه تکانه:
3. روش تحقیق
4. مشخصات مورد تحقیق
5. تحلیل مورد تحقیقاتی: چه عاملی سبب دستیابی شرکت به DIA می شود؟
6. مفاهیم و نتیجه گیری
اعلامیه منافع رقابتی
منابع و مآخذ


قسمتی از ترجمه مقاله:

چکیده

در تحقیق پیش رو تلاش کردیم، دیجیتالی شدن در حسابداری (DIA) را از طریق مطالعه موردی شرکت Ash Cloud، یک کارخانه دیجیتال در شهر شنژن، چین، بررسی نمائیم. از منظر قابلیت‌های پویا، از نظریۀ تکانه DIA برای ارائۀ این مبحث که مشخصه‌های شرکت و مشخصه‌های اجرایی منجر به تحول دیجیتال و قابلیت های سازمانی می‌شود، بهره بردیم. مدیر عامل شرکت Ash Cloud در زمان وجود فشارهای هزینه، به فرهنگ شفافیت و باز بودن در سازمان اهمیت داده و معتقد است باید آن را پرورش داد. قابلیت های سازمانی دیجیتالی شدن در فرایندهای کسب و کار و رویکردهای مختلف به DIA شکل می‌دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شایستگی اصلی شرکت Ash Cloud قابلیت سیستم برای یکپارچه سازی می‌باشد. که این قابلیت مشتمل بر دانش طراحی مجدد، پیکربندی مجدد و تعریف مجدد است. در واقع شهرت این شرکت درگسترش دانش فرای مرزهای برجسته می‌باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله