ترجمه مقاله بهبود مدل های پی شمعی برای استفاده در کاربردهای توربین بادی دریایی با کف ثابت – سال 2012


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

بهبود مدل های پی شمعی برای استفاده در کاربردهای توربین بادی دریایی با کف ثابت

عنوان انگلیسی مقاله:

Improving pile foundation models for use in bottom-fixed offshore wind turbine applications

کلمات کلیدی مقاله:

مدل سازی پی شمعی؛ منحنی های p-y دینامیک

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران، مهندسی انرژی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی دریا، سازه های دریایی، مدیریت ساخت، طراحی کاربردی، ساخت و تولید، مهندسی کشتی سازی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. سازه های حمایتی توربین بادی دریایی
3. روش منحنی P-y
3.1. مدل های رفتار دینامیک جانبی
3.2. مدل های رفتار دینامیک محوری
4. رفتار دینامیک شمع ها
5. منحنی های دینامیک p-y
5.1. مدل های رفتار دینامیک افقی
5.2. مدل های رفتار دینامیک محوری
6. کاربرد مدل برای آنالیز توربین بادی
7. نتیجه گیری و تحقیقات آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Performing a dynamic analysis of an offshore wind turbine with an aero-elastic solver relies on the inclusion of a model to represent the behavior of the piled foundations. The most commonly used solution is the p-y method, which was developed for offshore oil and gas applications and has been extended to the offshore wind energy industry. There are several shortcomings with this method, however, which can affect the accuracy of wind turbine simulations. These shortcomings are identified and explained in this work. More advanced pile foundations models which account for many nonlinear behaviors ignored by the traditional p-y method have been developed in the past for applications unrelated to offshore wind turbines. These models can nevertheless be applied to offshore wind turbine simulations and are discussed herein. A proposed method for incorporating these so called ‘dynamic p-y’ models into wind turbine simulations is laid out and discussed.

چکیده

انجام یک آنالیز دینامیکی یک توربین بادی دریایی با یک حل کننده آئروکشسان (هوا کشسان)، بر استفاده از یک مدل برای نمایش رفتار پی های شمعی متکی است. رایج ترین روش مورد استفاده، روش p-y است که برای کاربرد های نفت و گاز دریایی توسعه یافته و برای صنعت انرژی باد دریایی گسترش یافته است. با این وجود، این روش نقص هایی دارد که می توانند دقت شبیه سازی توربین های بادی را تحت تاثیر قرار دهند. این نواقص، در این کار شناسایی و توضیح داده شده است. مدل های پی های شمعی پیشرفته تر که برای بسیاری از رفتارهای غیرخطی نادیده گرفته شده در روش سنتی p-y حساب شده اند، در گذشته برای کاربرد های غیر مرتبط با توربین های بادی دریایی توسعه یافته اند. با این وجود، این مدل ها را می توان برای شبیه سازی توربین های بادی دریایی اعمال کرده و در این باره بحث کرد. یک روش پیشنهادی برای ترکیب این مدل های به اصطلاح “P-Y دینامیک” با شبیه سازی توربین های بادی، در این مقاله ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله