ترجمه مقاله به دنبال حسن نیت؟ اثرات سطح متقابل رفتارهای مصرف کننده شرکت های اجتماعی – سال 2020


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

به دنبال حسن نیت؟ اثرات سطح متقابل رفتارهای مصرف کننده شرکت های اجتماعی

عنوان انگلیسی مقاله:

In pursuit of goodwill? The cross-level effects of social enterprise consumer behaviours

کلمات کلیدی مقاله:

شرکت ها یا تشکیلات اجتماعی – حسن نیت – خدمات نوآورانه – رفتار مصرف کننده – نظریه رفتار برنامه ریزی شده – سازمان غیرانتفاعی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار – مدیریت سازمان های دولتی – مدیریت استراتژیک – مدیریت منابع انسانی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. بررسی ادبیات و فرضیات
3. طرح تحقیقات
4. تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج
5. نتیجه گیری ها
6. پیامدها و محدودیت ها
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

ABSTRACT

Social innovation and social enterprises have not only changed the concept of operating nonprofit organisations but have also blurred the line between society and business. The current social purpose environment is dynamic and continuously evolving, with firms needing to balance dual social-business goals. This paper employs the decomposed theory of planned behaviour to deconstruct goodwill and commerce factors and analyses the behavioural intentions of consumers when they are purchasing social enterprise products and services. Additionally, this study uses a cross-level perspective to examine the role of reference groups and adopts a hierarchical linear model for verification. The results suggest that consumer behavioural intention increases with the level of perceived behavioural control. Attitude is the main factor influencing consumer purchases of social enterprise products and services. Furthermore, consumers consider the opinions of members of their reference groups when purchasing social enterprise products. This study suggests that social enterprises can communicate service concepts and strengthen product links by highlighting their goodwill-related nature. They should also increase the transparency of organisational operations to enhance consumer confidence in social enterprise products and positive goodwill connectivity

چکیده

نوآوری اجتماعی و تشکیلات اجتماعی نه تنها مفهوم سازمان های غیرانتفاعی فعال را تغییر داده بلکه خطوط بین جامعه و کسب و کار را نیز محو نموده اند. محیط اهداف اجتماعی فعلی محیطی پویا و دائماً در حال تکامل بوده و شرکت ها به تعادل بین اهداف دوگانه کسب و کار – اجتماع نیاز دارند. مقاله حاضر با استفاده از نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده به تفکیک عوامل تجاری و حسن نیت و تجزیه و تحلیل مقاصد رفتاری مصرف کنندگان در زمان خرید محصولات و خدمات تشکیلات اجتماعی می پردازد. افزون بر این، مطالعه حاضر با استفاده از دیدگاهی مقطعی ضمن بررسی نقش گروه های مرجع به اتخاذ مدل خطی سلسله مراتبی برای راستی‌آزمایی می پردازد. نتایج نشان می دهند که قصد رفتاری مصرف کننده با سطح کنترل رفتاری درک شده افزایش می یابد. نگرش عامل اصلی اثرگذار بر خرید مصرف کننده از محصولات و خدمات تشکیلات اجتماعی محسوب می گردد. افزون بر این، مصرف کنندگان نظرات اعضای گروه های مرجع خود را در هنگام خرید محصولات تشکیلات اجتماعی مد نظر قرار می دهند. مطالعه حاضر نشان می دهد که تشکیلات اجتماعی می توانند با تاکید بر ماهیت مرتبط با حسن نیت خود، ضمن انتقال مفاهیم خدمات به تقویت پیوندهای محصول بپردازند. هم چنین تشکیلات مزبور باید شفافیت عملیات سازمانی خود را برای ارتقاء اعتماد مصرف کننده به محصولات تشکیلات اجتماعی و ارتباط حسن نیت مثبت افزایش دهند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله