ترجمه مقاله وضعیت امنیت شبکه: از آگاهی تا کنترل – آگاهی – سال 2019


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

وضعیت امنیت شبکه: از آگاهی تا کنترل-آگاهی

عنوان انگلیسی مقاله:

Network security situation: From awareness to awareness-control

کلمات کلیدی مقاله:

آگاهی موقعیت امنیت شبکه، محاسبه شناختی، ترکیب چند منبعی، ژن تهدید، آموزش مقاوم، کنترل شناختی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شبکه های کامپیوتری، امنیت اطلاعات

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2.کارهای مرتبط

3. مدل کنترل-آگاهی شناختی برای NNSA

4. ترکیب چند منبعی بین لایه ای

1-4. حذف شواهد ناسازگار

2-4. ترکیب چند منبعی بهینه سازی ازدحام ذرات DS

5. تعریف آگاهی موقعیت امنیت شبکه

5.1. تعریف عامل موقعیت

5.2. ارزیابی تعیین خطر

6. کنترل شناختی بسته به موقعیت یادگیری تقویتی

6.1. حالت رسمی یادگیری تقویتی در NSSA

6.2. مکانیزم کنترل شناختی

7. آزمایش ها و آنالیز شبیه سازی

7.2. کارایی ترکیب

7.3. تعیین آگاهی سلسله مراتبی

4.7. کنترل شناختی

8. نتیجه گیری و کارهای آینده

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
Network Security Situation Awareness (NSSA) is a security theory which can perceive the network threat from a global perspective. In this paper, we present a Cognitive Awareness-Control Model (CACM) for NSSA. CACM adopts the cross-layer architecture and cognitive circle which can break through the interactive barrier between different network layers. Firstly, we propose a decision-level fusion method in which different weights are assigned for different data sources so that the fusion accuracy can be improved. Secondly, a hierarchical quantification approach is discussed which can avoid inferring the complex memberships among network components. Finally, a cognitive regulation mechanism is analysed in order to solve the issue of automatic control. The simulation experiments show that our model can perceive and regulate the threat situation effectively. To the best of our knowledge, this is the first discussion which utilizes cognitive awareness-control to solve the regulation problem of NSSA.

چکیده
آگاهی موقعیت امنیت شبکه یک قضیه امنیتی است که می تواند تهدید شبکه را از یک دیدگاه کلی بفهمد. در این مقاله ما یک مدل کنترل- آگاهی شناختی (CACM) را برای آگاهی موقعیت امنیت شبکه ارائه می دهیم. مدل کنترل- آگاهی شناختی ساختار بین لایه ای و دایره شناختی را اتخاذ می کند که می تواند در مقابل مانع متقابل بین لایه های مختلف شبکه پیروز شود. در ابتدا ما یک روش تصمیم گیری ترکیبی را پیشنهاد می دهیم که در آن وزن های مختلف به منابع داده مختلف اختصاص می یابد در نتیجه دقت ترکیب می تواند بهبود یابد. دوماً یک رویکرد تعریفی سلسله مراتبی بحث می شود که می تواند از استنتاج اعضای پیچیده بین اجزای شبکه ممانعت کند. در نهایت یک مکانیزم تنظیم شناختی آنالیز می شود که در نتیجه موضوع کنترل اتوماتیک را حل کند. آزمایش های شبیه سازی نشان می دهد که مدل ما می تواند به طور بهینه ای موقعیت خطر را بفهمد و تنظیم کند. در بهترین حالت دانش ما، این اولین بحثی است که از کنترل-آگاهی شناختی بهره می برد تا مسئله تنظیم آگاهی موقعیت امنیت شبکه را حل کند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله