ترجمه مقاله مدل تصمیم گیری کمی برای تحلیل رفتار مصرف کننده بعد از بلایا – سال 2021


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

مدل تصمیم گیری کمی برای تحلیل رفتار مصرف کننده بعد از بلایا

عنوان انگلیسی مقاله:

Quantitative decision-making model to analyze the post-disaster consumer behavior

کلمات کلیدی مقاله:

رفتار مصرف کننده، انباشته کردن، تصمیم گیری، مدل مبتنی بر عامل، بلایا

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت بحران، مدیریت کسب و کار

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. مدل مصرف کننده
2.1 عامل مصرف کننده
2.2 سناریوی شبیه سازی فازبندی شده
2.3 فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده
3. خروجی های تحلیل رگرسیون
4. نتایج شبیه سازی مقدماتی
4.1 اعتبارسنجی
4.2 تغییر رفتار مصرف کننده
5. بحث
6. نتیجه گیری ها
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Consumer behavior is a key factor that affects the profitability of a business. It is altered significantly in disaster times, which affects the businesses and their supply chains. The media reports during the recent COVID19 pandemic has provided adequate proof of consumer stockpiling and its consequential effects on the supply chain, also in fuelling additional stockpiling. We have developed an agent-based tool to understand consumer purchase behavioral changes in a disaster scenario. The quantitative consumer decision-making model is based on a logistic transformation model using a regression analysis of a questionnaire survey. The significant factors in the scenario have been assessed and employed in the model. The agent-based model evaluates the purchase intention probability, given the personal and situational factors. Such tools give a quantitative perspective to evaluate consumer behavior for future disaster mitigation and management to help the government and the industries.

چکیده

رفتار مصرف کننده یک عامل کلیدی است که روی سودآوری یک کسب و کار تأثیر می گذارد. این رفتار در زمان وقوع بلایا تا حد زیادی تغییر میکند، و این تغییر بر کسب و کارها و زنجیره های تأمین آنها تأثیر می گذارد. گزارشات رسانه ها در طی بیماری واگیر کووید 19، اثبات کافی از انباشته کردن مصرف کنندگان و تأثیر منتج آن بر روی زنجیره تأمین (همچنین در ترغیب انباشته سازی ذخایر بیشتر) را فراهم ساخته اند. ما یک ابزار مبتنی بر عامل را توسعه داده ایم تا تغییرات رفتاری خرید مصرف کننده در یک سناریوی وقوع بلایا را درک کنیم. مدل تصمیم گیری کمّی مصرف کننده بر مبنای یک مدل تبدیل لجستیک است که از یک تحلیل رگرسیون از یک بررسی پرسشنامه ای استفاده می کند. عوامل معنادار در این سناریو در مدل ارزیابی و استفاده شده اند. مدل مبتنی بر عامل، احتمال قصد خرید را با توجه به عوامل شخصی و موقعیتی ارزیابی میکند. این ابزارها یک دیدگاه کمّی را فراهم می سازند تا رفتار مصرف کننده را برای کاهش و مدیریت بلایا در آینده ارزیابی کنند تا به این طریق به دولت و صنایع کمک نماید.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله