ترجمه مقاله جهت گیری پایه هرم و عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) ویتنامی – سال 2023


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

جهت گیری پایه هرم و عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) ویتنامی

عنوان انگلیسی مقاله:

The base-of- the-pyramid orientation and export performance of Vietnamese small and medium enterprises

کلمات کلیدی مقاله:

جهت گیری پایه هرم – پایداری زیست محیطی – نوآوری اجتماعی – عملکرد صادراتی – شرکت های کوچک و متوسط

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت عملکرد – مدیریت کسب و کار – مدیریت بازاریابی و صادرات – مدیریت بازرگانی – مدیریت تکنولوژی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. پیشینیه تحقیق و فرضیه ها
3. روش
4. نتایج
5. بررسی و نتیجه گیری
6. محدودیت ها و جهت گیری تحقیقات آتی
بیانیه مشارکت نویسنده CRediT
اعلامیه منافع رقابتی
در دسترس بودن داده ها
تشکر
منابع
مطالعات اضافی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

ABSTRACT

This study explores the impact of the baseofthepyramid orientation (BOPO) on export performance (EP) through the mediating mechanism of environmental sustainability practices (ESPs). In addition, it examines the moderating role of social innovation (SocInnno) on the relationship between BOPO and ESPs. The proposed model and its hypotheses were tested, using covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) on the data from 163 internationalized Vietnamese small and medium enterprises collected through a survey. The following were the study’s conclusions: (1) BOPO positively affects ESPs; (2) the impact of BOPO on ESPs is amplified when SocInno is high; and (3) ESPs mediate the relationship between BOPO and EP. These findings reveal how BOPO contributes to the export success of small and medium enterprises in emerging markets through ESPs. Additionally, the present study elucidates the mechanism by which BOPO influences EP even as it adds to the current understanding of BOPO by introducing SocInno as a boundary condition

چکیده

این مطالعه تأثیر جهت‌گیری پایه هرم (B OPO) بر عملکرد صادراتی (EP) را از طریق مکانیسم میانجی، اقدامات پایداری زیست‌محیطی (ESPها) را بررسی می‌کند. علاوه بر این، نقش تعدیل‌کننده نوآوری اجتماعی (SocInnno) را در رابطه ی بین BOPO و ESPها بررسی می‌کند. مدل پیشنهادی و فرضیه‌های آن با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس (CB-SEM) بر روی داده‌های ۱۶۳ شرکت بین‌المللی کوچک و متوسط ویتنامی، که از طریق یک نظرسنجی جمع‌آوری شده بودند، مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج این مطالعه به شرح زیر بود: (۱) BOPO به طور مثبت بر ESP ها تأثیر می گذارد. (۲) تأثیر BOPO بر روی ESP ها زمانی که SocInno زیاد است، تقویت می شود و (۳) ESP ها، نقش میانجی در رابطه ی بین BOPO و EP را ایفا می کنند. این یافته ها نشان می دهد که چگونه BOPO ، به موفقیت صادرات شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور، از طریق ESP ها کمک می کند. علاوه بر این، مطالعه ی حاضر، مکانیسمی را که به وسیله ی آن، BOPO بر EP تأثیر می گذارد، شفاف می کند و هم زمان، با معرفی SocInno به عنوان یک شرط مرزی، شناخت فعلی از BOPO را تقویت می کند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله