ترجمه مقاله اثرات تجارب شخصیتی و رسانه های اجتماعی بر سلامت روان – سال 2023


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات تجارب شخصیتی و رسانه های اجتماعی بر سلامت روان: بررسی نقش میانجی ترس از دست دادن، شبح، و ارسال پست مبهم

عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of personality and social media experiences on mental health: Examining the mediating role of fear of missing out, ghosting, and vaguebooking

کلمات کلیدی مقاله:

رسانه های اجتماعی – نوجوانی – سلامت روان

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی – مهندسی فناوری اطلاعات

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی بالینی – روانشناسی عمومی – روان سنجی – اینترنت و شبکه های گسترده

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. هدف پژوهش حاضر
2. روش ها
3. نتایج
4. بحث
5. نتیجه گیری
تأمین مالی
تضاد عقاید
رضایت آگاهانه
مشارکت نویسندگان
دسترسی به داده ها
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

ABSTRACT

The present study examined the relationships between personal characteristics, social media experiences, and mental health. We carried out an online survey of 995 adolescents and young adults, who completed selfreported questionnaires about their personal characteristics (gender, age); personality traits (need to belong, social comparison orientation, social identity, histrionic personality); frequency of social media use; and social media experiences concerning fear of missing out, being a victim of ghosting, and vaguebooking as well as mental health. We had an international sample with a strong European focus. The results, based on structural equation modeling, demonstrated that the independent variables were both directly and indirectly related to mental health. In particular, the study highlights the importance of a triad between fear of missing out, being a victim of ghosting, and vaguebooking. This triad represents a significant mediating mechanism that should be reflected in future research as well as assessment and intervention activities pertaining to social media-related mental health problems.

چکیده

مطالعۀ حاضر، به بررسی روابط بین ویژگی های شخصی، تجارب استفاده از رسانه های جمعی، و سلامت روان می پردازد. تحقیق آنلاینی شامل 995 نوجوان و جوان انجام شد که پرسشنامه هایی دربارۀ ویژگی های شخصی خود (جنسیت و سن)؛ صفات شخصیتی (نیاز به تعلق داشتن، جهت گیری مقایسه اجتماعی، هویت اجتماعی، شخصیت نمایشی )؛ میزان استفاده از رسانه های اجتماعی؛ و تجربۀ استفاده از رسانه های جمعی از نظر ترس از از دست دادن ، قربانی قطع ارتباط شدن ، و ارسال پُست های مرموز و همچنین سلامت روان، را پر کردند. ما یک نمونۀ بین المللی با تمرکز بر اروپا داشتیم. نتایج حاصل، بر اساس مدل معادلات ساختاری ، نشان دادند که متغیرهای مستقل به طور مستقیم و غیرمستقیم با سلامت روان ارتباط داشتند. به طور ویژه، این مطالعه یک مجموعۀ سه وجهی بین ترس از از دست دادن، قربانی قطع ارتباط ناگهانی شدن، و ارسال پُست های مرموز را نشان داد. این مجموعۀ سه عنصری، یک مکانیزم میانجی مهم را نشان داد که باید در کنار ارزیابی و فعالیت های مداخله ایِ مرتبط با مشکلاتِ سلامت روانِ مربوط به رسانه های جمعی، در تحقیقات آینده به آن توجه شود.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله