ترجمه مقاله قش کیفیت حسابرسی در رابطه عملکرد مالی شرکت ESG – سال 2022


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

نقش کیفیت حسابرسی در رابطه عملکرد مالی شرکت ESG: شواهد تجربی از شرکتهای اروپای غربی

عنوان انگلیسی مقاله:

The role of audit quality in the ESG-corporate financial performance nexus: Empirical evidence from Western European companies

کلمات کلیدی مقاله:

کیفیت حسابرسی – محیط – ESG – عملکرد مالی – حکمرانی – اجتماعی – اروپای غربی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری – مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی – حسابداری مالی – مدیریت عملکرد – مدیریت کسب و کار – حسابرسی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. ادبیات مربوطه و توسعه فرضیه های ما
3. داده ها و روش شناسی
4. نتایج و مباحث
5. نتیجه گیری ها و پیامدهای سیاسی
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The study explores the moderating role of audit quality in the relationship between environmental, social, and governance (ESG) factors and corporate financial performance (CFP) in Western European countries. The research sample includes 620 firms headquartered in Western Europe, including Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, and Switzerland from 2010 to 2019. Panel data estimations are used to examine the direct and moderating effects. The results show that ESG has a significantly negative effect on a firm’s financial performance as measured by the return on assets (ROA), supporting the trade-off hypothesis in which investing in ESG activities increases the cost of business. Additionally, we find that ESG’s adverse influence on CFP is more evident at enterprises that are certified by Big Four accounting firms. However, ESG has a significantly positive effect on revenue, suggesting that customers are more attracted to firms that invest in ESG. The analysis of the subcomponents of ESG supports the main results. The results are robust to alternative model specifications and alternative measures of CFP and audit quality and are free of endogeneity issues. The findings contribute to the existing knowledge on ESG by elucidating the effect of external auditor quality on the ESG-CFP relationship. We also examine overall ESG scores as well as individual ESG characteristics (environmental, social, and governance).

چکیده

این تحقیق نقش میانجی کیفیت حسابرسی را در رابطه بین عوامل محیطی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) و عملکرد مالی شرکت (CFP) در کشورهای اروپای غربی بررسی می کند. نمونه تحقیقاتی شامل 620 شرکت مستقر در اروپای غربی شامل استرالیا، بلژیک، فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، موناکو، هلند، و سوئیس از سال 2010 تا 2019 است. برآوردهای داده صفحه برای بررسی اثرات مستقیم و میانجی استفاده می شود. این نتایج نشان می دهند که ESG اثر منفی معنی داری بر عملکرد شرکت دارد، همانطور که توسط بازده دارایی ها (ROA) اندازه گیری شده است، از فرضیه مبادله ای پشتیبانی می کند که در آن سرمایه گذاری در فعالیت های ESG هزینه کسب و کار را افزایش می دهد. علاوه بر این، ما در می یابیم که اثر معکوس ESG بر CFP در شرکت هایی که توسط توسط شرکت های حسابداری بیگ فور تایید می شوند، مشهودتر است. با این حال، ESG اثر مثبت معنی داری بر درآمد دارد که نشان دهنده این است که مشتریان بیشتر به شرکت هایی جذب می شوند که در ESG سرمایه گذاری می کنند. تحلیل زیمولفه ESG از نتایج اصلی پشتیبانی می کند. این نتایج نسبت به مشخصات مدل جایگزین و معیارهای جایگزین CFP و کیفیت حسابرسی قوی هستند و عاری از مباحث درون زایی هستند. این یافته ها به دانش موجود بر ESG با روشن کردن اثر کیفیت حسابرسی خارجی بر رابطه ESG-CFP کمک می کنند. همچنین امتیازهای کلی ESG و همچنین ویژگی های فردی ESG (محیطی، اجتماعی، و حکمرانی) را بررسی می کنیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله