ترجمه مقاله ویژگی هوش هیجانی و تجربیات هیجانی در طول شیوع همه گیر کووید 19 در لهستان – سال 2021


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

ویژگی هوش هیجانی و تجربیات هیجانی در طول شیوع همه گیر کووید 19 در لهستان: بررسی خاطرات روزانه

عنوان انگلیسی مقاله:

Trait emotional intelligence and emotional experiences during the COVID19 pandemic outbreak in Poland: A daily diary study

کلمات کلیدی مقاله:

ویژگی هوش هیجانی، احساسات مثبت ، احساسات منفی، شدت احساسات، کووید 19

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی عمومی، روانشناسی شناخت

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده مطلب

1. مقدمه

1. 1. تاثیر کووید 19 بر سلامت هیجانی و روانی افراد

1. 2. ویژگی هوش هیجانی و تجربیات هیجانی

1. 3. نقش فرکانس و شدت تجربیات هیجانی

1. 4. رویکرد عواطف گسسته

1. 5. مطالعه حاضر

2. روش ها

2. 1. شرکت کنندگان

2. 2. معیارها

2. 3. فرآیند

3. نتایج

3. 1. آمار توصیفی برای اندازه گیری خط پایه

3. 2. رگرسیون های چند سطحی

4. بحث

مطابقت با استانداردهای اخلاقی و موافقت رسمی

رضایت آگاهانه

تمجید از مسئولیت های نویسندگان

اعلان منافع رقابتی

منابع

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
The study examined trait emotional intelligence as a predictor for emotional reactions experienced during the first full week of the lockdown in Poland (from 16th to 22nd March). One hundred and thirty persons (101 women and 25 men; 4 did not report their gender)participated in the baseline measurement of trait emotional intelligence, positive and negative affect, and affect intensity and in a one-week daily diary. Trait emotional intelligence correlated positively with baseline positive affect and positive intensity, while negatively with baseline negative affect and negative intensity. Trait emotional intelligence marginally significantly predicted a lower frequency of anger, disgust, and sadness during the first week of the pandemic. Trait emotional intelligence predicted a lower intensity of fear, anxiety and sadness. The study showed a complex dynamics of emotional experiences during the first week of the COVID-19 pandemic. Positive states of relaxation and happiness were experienced more frequently and more intensely compared to the negatively-valenced emotions. The protective role of trait emotional intelligence during the COVID-19 pandemic outbreak was mainly associated with experiencing negative emotions (fear, anxiety, and sadness) less intensely, but not less frequently.

چکیده مطلب
مطالعه حاضر، هوش هیجانی را به عنوان پیش‌ بینی‌کننده برای واکنش‌ های هیجانی که در اولین هفته کامل قرنطینه در لهستان (از 16 تا 22 مارس) تجربه شد در نظر می گیرد. صد و سی نفر (۱۰۱ زن و ۲۵ مرد؛ ۴ نفر از آن‌ها جنسیت خود را گزارش نکرده اند) در اندازه گیری صفات هوش هیجانی، احساسات مثبت و منفی و بر شدت احساسات و یک دفترچه خاطرات روزانه یک هفته ‌ای شرکت کردند. ویژگی هوش هیجانی با احساسات مثبت اولیه رابطه مثبت دارد، در حالیکه با احساسات منفی اولیه رابطه منفی دارد. ویژگی هوش هیجانی تا حدودی میزان کمتری از خشم، بیزاری و ناراحتی را در طول هفته اول بیماری همه‌گیر پیش ‌بینی کرد. ویژگی هوش هیجانی شدت ترس، اضطراب و ناراحتی کمتری را پیش ‌بینی کرد. مطالعه حاضر پویایی پیچیده ای از تجربیات هیجانی را در هفته اول همه گیری کووید 19 نشان داد. حالات مثبت استراحت و شادی در مقایسه با احساسات منفی به ظرفیت منفی، بیشتر و شدیدتر تجربه می شود. نقش حمایتی هوش هیجانی ویژگی در طول شیوع همه گیر کووید 19 به طور عمده با تجربه هیجانات منفی (ترس، اضطراب و ناراحتی) با شدت کم ‌تر اما نه به طور مکرر همراه بوده است.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله