مقاله ترجمه شده درباره زمانی که مصرف کنندگان مادی گرا به سیستم های اشتراک گذاری تجاری می پیوندند – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

زمانی که مصرف کنندگان مادی گرا به سیستم های اشتراک گذاری تجاری می پیوندند


عنوان انگلیسی مقاله:

When do materialistic consumers join commercial sharing systems


کلمات کلیدی مقاله:

 اشتراک گذاری، ماتریالیسم (مادی گرایی)، منحصر به فردیت، مالکیت، دسترسی، اقتصاد اشتراکی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

۲. زمینه‌ی مفهومی

۲.۱. سیستم های اشتراک گذاری تجاری

۲.۲. اشتراک گذاری

۲.۳. اشتراک گذاری به عنوان ترکیبی از مصرف و ضد مصرف

۲.۴. مادی گرایی

۲.۵. تمایل به محصولات منحصر به فرد مصرف کننده

۲.۶. تأثیر مالکیت

۲.۷. مدل پیشنهادی و جریان مطالعات

۳. مطالعه ۱: اثر اصلی مادی گرایی

۳.۱. هدف

۳.۲. نمونه

۳.۳. معیارها

۳.۳.۱ اشتراک گذاری

۳.۳.۲ مادی گرایی

۳.۳.۳. متغیرهای کنترل

۳.۴. نتایج

بحث

۴. مطالعه ۲ : اثر تعدیلی تمایل به محصولات مصرف ‌کننده منحصر به فرد

۴.۱. هدف

۴.۲. نمونه

۴.۳. معیارها

۴.۳.۱. اشتراک گذاری

۴.۳.۲. پیش بینی کنندگان

۴.۳.۳. بررسی اعتبار

۴.۴. نتایج

۴.۴.۱. مقاصد اشتراک گذاری

۴.۴.۲. مشارکت اشتراک گذاری

۴.۴.۳. تحلیل میانجیگری

۴.۵. بحث

۵. مطالعه ۳: تناسب محصول و نیاز و مالکیت

۵.۱. هدف

۵.۲. طرح

۵.۳. نتایج

۵.۴. بحث

۶. بحث کلی

۷. پژوهش بیشتر

۸. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

A growing number of consumers consider commercial sharing systems (CSS) a viable alternative to product ownership (Belk, 2007; Botsman & Rogers, 2010; Havas, 2014) that competes with the dominant logic of purchasing goods (Belk, 2010; Economist, 2013; Sacks, 2011). The commercial sharing market has an estimated volume of more than US$100 billion (Sacks, 2011) with the potential to exceed $335 billion by 2025 (PwC, 2014). The global car sharing revenue alone will grow to $6.2 billion by 2020 (Navigant Research, 2013). Accordingly, marketing academics started to explore the drivers of sharing participation to develop attractive sharing offerings. Yet, consumer research is still in its early phase (Belk, 2010, 2014). The current literature demonstrates that some consumers join CSS due to financial restrictions and a tendency toward frugality, while others participate for ideological reasons (Botsman & Rogers, 2010; Lamberton & Rose, 2012; Ozanne & Ballantine, 2010). In order to expand the share economy to a broader mass of consumers, marketers require knowledge about the motivating factors in different consumer segments, particularly for consumers who have been reluctant to make use of CSS so far

۱. مقدمه
تعداد روزافزونی از مصرف کنندگان، سیستم ‌های اشتراک گذاری تجاری (CSS) را جایگزینی مناسب برای مالکیت محصول می ‌دانند (بلک، ۲۰۰۷؛ بوتسمان و راجرز، ۲۰۱۰؛ هاواس، ۲۰۱۴) که با منطق غالب کالاهای خرید رقابت می کند (بلک، ۲۰۱۰؛ اکونومیست، ۲۰۱۳؛ ساکس، ۲۰۱۱). بازار اشتراک گذاری تجاری دارای حجم تخمینی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا (ساکس، ۲۰۱۱) با ظرفیت گذشتن از ۳۳۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ می باشد (پرایس واتر هاوس کوپرز، ۲۰۱۴). درآمد جهانی اشتراکی خودرو به تنهایی تا سال ۲۰۲۰ به ۶.۲ میلیارد دلار خواهد رسید (پژوهش ناویجانت، ۲۰۱۳). بر این اساس، متخصصان بازاریابی شروع به بررسی محرکهای مشارکت اشتراکی نمودند تا پیشنهادات اشتراکی جذاب توسعه دهند. با این حال، پژوهش مصرف کننده هنوز در مرحله اولیه خود است (بلک، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴). نوشتار فعلی حاکی از آن است که برخی مصرف کنندگان به دلیل محدودیت ‌های مالی و تمایل به صرفه جویی به سیستم ‌های اشتراک گذاری تجاری (CSS) می پیوندند، در حالی که سایرین به دلایل ایدئولوژیک مشارکت می نمایند (بوتسمان و راجرز، ۲۰۱۰؛ لمبرتون و رز، ۲۰۱۲؛ اوزانه و بالانتینه، ۲۰۱۰). به منظور توسعه اقتصاد اشتراکی به یک توده وسیع ‌تر از مصرف کنندگان، بازاریابان نیاز به دانش در مورد عوامل انگیزشی در بخش ‌های مختلف مصرف‌ کننده دارند، به ویژه برای مصرف کنندگانی که تاکنون تمایلی به استفاده از سیستم ‌های اشتراک گذاری تجاری (CSS) نداشته اند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید