مقاله ترجمه شده درباره مدل سازی سه بعدی لرزش سطحی زمینی ناشی از حرکت قطار زیرزمینی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل سازی سه بعدی لرزش سطحی زمینی ناشی از حرکت قطار زیرزمینی


عنوان انگلیسی مقاله:

3D Modelling of Ground Surface Vibration Induced by Underground Train Movement


کلمات کلیدی مقاله:

بار محوری، تجزیه و تحلیل عنصر محدود، سرعت ذرات Peak، لرزش، قطار زیرزمینی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فرمولاسیون مدل

مدل ریاضی

نرم افزار مدلسازی PLAXIS 3D

هندسه سه بعدی مدل

ویژگی های مواد

مراحل محاسبه و نتایج به دست آمده

ضرب ماتریس دینامیکی

نتایج به دست آمده

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Over the past few decades, rapidly increasing population has been demanding more sophisticated and efficient means of transit, thus calling for a paradigm shift in the way public transport system is commonly perceived. This has led to an increased focus on underground transit systems. Underground trains are exceedingly becoming the first choice of public transport for most countries all over the world. Underground traffic networks, however, have their own set of complexities associated with them. Construction of high-speed and high traffic-intensity modern railway track networks demand extensive research, testing and complex analysis to be done in order to incorporate the dynamic behavior of soil [2]. Proper modelling of the entire railway track system, taking into account embankment, soil, sub-soil, trainload, and railway track, is essential during the designing phase of underground construction.Rail track design is one of the most complex soil-structure interaction problems to analyze. The various elements in design process comprise [3]: (1) multi-axle loading varying in magnitude and frequency; (2) deformable rails attached to deformable sleepers with flexible fixings and sleeper spacing which can be varied; (3) properties and thickness of ballast, sub-ballast, and prepared subgrade (if adopted); (4) properties of underlying soil subgrade layers.

1- مقدمه
در طول چند دهه گذشته با افزایش جمعیت نیاز به ابزارهای پیچیده و کارآمد حمل و نقل نیز افزایش یافته است، در نتیجه یک تغییر پارادایم در روش سیستم حمل و نقل عمومی موردنیاز بود. همین امر منجر به افزایش توجه ها بر روی سیستم حمل و نقل زیرزمینی گشت.قطارهای زیرزمینی ( مترو) به انتخاب اول از حمل و نقل عمومی برای بسیاری از کشورها در سراسر جهان تبدیل شد.
با این حال، شبکه های ترافیک زیرزمینی تنظیمات خاص خود را دارند که این تنظیمات با پیچیدگی های آنها در ارتباط است. ساخت و ساز سریع و ترافیک بالای شبکه های مسیر راه آهن مدرن نیازمند تحقیقات گسترده، تست و آنالیز آنها به منظور ترکیب رفتار دینامیکی خاک [2] است. مدل سازی مناسب از کل سیستم مسیر راه آهن، توجه به مقدار خاکریزی، خاک، زیر خاک، قطار باربری و واگن راه آهن، در طول فاز طراحی و ساخت و ساز زیر زمینی ضروری می باشند.
طراحی مسیر راه آهنیکی از پیچیده ترین مشکلات اندرکنش خاک-سازه است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. عناصر مختلف در فرایند طراحی شامل: [3]: (1) بارگذاری چند محوری در اندازه و فرکانس های متفاوت (2) تغییرشکل ریل های متصل به تراورس های تغییرشکل یافته با اتصالات انعطاف پذیر و فاصله گذاری تراورس ها که می تواند در اندازه های متفاوتی باشد (3) ویژگی و ضخامت بالاست، زیر بالاست، و بستر آماده شده؛ (4) خواص لایه های بستر خاک.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید