یک چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک چارچوب برش و شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد


عنوان انگلیسی مقاله:

A branch-and-cut framework for the consistent traveling salesman problem


کلمات کلیدی مقاله:

مساله فروشنده دوره گرد، مسیریابی چند دوره ای، ثبات خدمات


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 ریاضی، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 تحقیق در عملیات، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات و دیتا


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تعریف مسئله و نماد

3. فرمولاسیون

3.1 فرمولبندی 1

2.3 فرمولبندی 2

3.3 فرمولبندی 3

4.3 اندازه ها و قدرت فرمولبندی های پیشنهادی

نامساوی های معتبر

4.1محدودیت های حذفی زیر تور

2.4 محدودیت های انطباقی

3.4 قیدهای حذفی مسیر متناقض

4.4 تجزیه و تحلیل پلی هدرال(چندوجهی)

5.چارچوب برش و شاخه

1.5 روال های جداسازی

1.1.5 قیدهای حذفی زیر تور

2.1.5 قیدهای 2-تطبیقی

3.1.5 قیدهای حذفی مسیر متناقض

2.5 پروتکل جداسازی

6.نتایج محاسباتی

1.6 فشردگی فرمولاسیون ها تناوبی و تاثیر نامساوی های معتبر

2.6 عملکرد چارچوب برش-و-شاخه

3.6 قیمت ثبات و سازگاری

7. نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Vehicle routing problems with explicit focus on service quality and customer satisfaction have seen a recent surge in popularity and applicability. A key characteristic of high-quality customer service is its consistency over time, and this is particularly important when companies are faced with routing decisions spanning over multiple time periods. In such cases, it is generally desirable to provide consistent service to regular customers, i.e., customers who require frequent service across the different periods. Kovacs, Golden, Hartl, and Parragh (2014a) provide a review of routing problems in which explicit considerations of service consistency have been addressed. They define and classify service consistency as any of the requirements for arrival-time consistency, for which a customer should be visited at roughly the same time during the day, person-oriented consistency, for which a customer should always be visited by the same driver, and delivery consistency, for which a customer should be receiving roughly the same quantity of goods each time service is provided. Applications in which such consistent service considerations are particularly relevant include small package shipping services (Groër, Golden, & Wasil, 2009), transportation of people with disabilities (Feillet, Garaix, Lehuédé, Péton, & Quadri, 2014) and VendorManaged Inventory distribution (Coelho, Cordeau, & Laporte, 2012).

1. مقدمه
مسائل ارسال وسایل نقلیه، صریحاً بر کیفیت خدمات تمرکز دارد و رضایت مشتری در رواج و قابلیت اجرا نقش دارد. یک ویژگی کلیدی سرویس های مشتری با کیفیت بالا، ثابت بودن در طول زمان می باشد، این موضوع بخصوص زمانی اهمیت می یابد که شرکت ها با مسئله ی تصمیمات ارسال در چند دوره ی زمانی روبرو می شوند. در چنین حالتی، بطور کلی ارائه ی خدمات ثابت برای مشتریان منظم، مشتریانی که نیازمند خدمات مکرر در چندین دوره ی زمانی متفاوت می باشند، مطلوب می باشد. Kovacs, Golden, Hartl و Parragh در 2014 مسائل مسیرگزینی را با توجه به ثبات خدمات انجام شده بررسی کردند. آنها ثبات خدمات را بعنوان هر الزانی برای ثبات زمان ورودی، تعریف و طبقه بندی کردند برای اینکه یک مشتری در تقریباً زمان مشابه در طول یک روز، ملاقات شود، برای اینکه هر مشتری معمولاً توسط راننده ی مشابه ملاقات شود، و ثبات تحویل برای اینکه بطور کلی مشتری باید مقدار مشابه ایی از کالا را در هر زمان از ارائه ی خدمات دریافت کند. کاربرد چنین ملاحظات خدماتی ثابت، به حمل و نقل بسته های کوچک (Groër, Golden, & Wasil, 2009), حمل و نقل معلولین Garaix, Lehuédé, Péton, & Quadri, 2014) ، و توزیع اموال مدیریت شده توسط دست فروش (Coelho, Cordeau, & Laporte, 2012).مربوط می شود.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید