مقاله ترجمه شده درباره تحلیل موردی چهارچوب مدیریت اطلاعات چرخه یک محصول برای SEMs – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تحلیل موردی چهارچوب مدیریت اطلاعات چرخه یک محصول برای SEMs


عنوان انگلیسی مقاله:

A case analysis of a product lifecycle information management framework for SMEs


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت چرخه حیات محصول، مدیریت اطلاعات، فرایندهای داخلی، SME ها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، مدیریت کسب و کار، مدیریت منابع اطلاعاتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- پس زمینه شرکت

3- پروژه

3-1 سناریوی پیشین: پیش از کاربرد PLM

3-2 مرحله دوم: تحلیل PLM به عنوان نرم افزاری تجاری در مقابل روش داخلی

3-3 وضعیت کنونی

4- درس های آموخته شده

4-1 تکنولوژی PLIM

4-2 اجرای چهارچوب PLIM

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Changes in the current global economic scenario are inevitable. As a consequence, managing all the information during lifecycle of the product represents a major challenge for small and mid-sized enterprises (SMEs), which must nowadays compete in a global market (Soto-Acosta, Popa, & Palacios-Marqués, 2015). The process of managing the whole lifecycle of a product from the inception, through design and manufacturing, until it is disposed of, is referred to as Product Lifecycle Management (PLM). PLM is a new approach for managing information along the product lifecycle that enables firms to reduce products’ time-tomarket as well as to respond to a growing demand of quality and customization of products. From the point of view of knowledge management, companies may benefit from PLM through fast and easy exchange of documents and expertise, simultaneous dissemination, real-time control, improved communication and accessibility of product-related information. At the same time, PLM is a collaborative platform that can improve information access and sharing inside the company and between the company and its stakeholders (Palacios-Marqués, Soto-Acosta, & Merigó, 2015; Palacios-Marqués, Merigó, & Soto-Acosta, 2015).

1- مقدمه
تغییر در سناریوی اقتصادی جهانی غیر قابل اجتناب است. در نتیجه، مدیریت همۀ اطلاعات در طول چرخه زندگی محصول چالشی بزرگ را برای شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) نشان می دهد، که امروزه باید در بازار جهانی (سوتو آکوستا، پوپا و پلاشس مارکوس، 2015) کامل شود. فرایند مدیریت کل چرخه زندگی یک محصول از زمان آغاز، از طریق طراحی و تولید، تا زمان اتمام، به عنوان مدیریت چرخه زندگی محصول (PLM) نامیده می شود. PLM رویکردی جدید برای مدیریت اطلاعات در کنار چرخه زندگی محصول است که شرکت ها را قادر می سازد تا به کاهش زمان تولید محصولات و همچنین به تقاضای رو به رشد کیفیت و سفارشی سازی محصولات پاسخ دهند. از نظر مدیریت دانش، شرکت ها ممکن است از طریق مبادله سریع و آسان اسناد و تخصص، انتشار همزمان، کنترل زمان واقعی، ارتباط بهتر و دسترسی به اطلاعات مربوط به محصول از PLM سود ببرند. درعین‌حال، PLM یک پلتفرم همکاری است که می تواند دسترسی و اشتراک اطلاعات در داخل شرکت و بین شرکت  و سهام دارانش را بهبود بخشد (پلاشس مارکوس، سوتو آکوستا و ، 2015؛ پلاشس مارکوس، مرینگ، سوتو آکوستا، 2015).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید