مقاله ترجمه شده درباره بررسی جامع نماهای ساختمان خورشیدی: نماهای ساختمان خورشیدی مات – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی جامع نماهای ساختمان خورشیدی: نماهای ساختمان خورشیدی مات


عنوان انگلیسی مقاله:

A comprehensive review of solar facades. Opaque solar facades


کلمات کلیدی مقاله:

سیستم حرارتی خورشیدی تعبیه شده در ساختمان (BIST)، سیستم فتوولتاییک تعبیه شده در ساختمان (BIPV)، سیستم حرارتی فتوولتاییک تعبیه شده در ساختمان (BIPV/T)، دیوار شیشه ای منطقه حائل و پویای خورشیدی (SDBZ)، دیوار ذخیره حرارتی، دودکش خورشیدی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی انرژی و معماری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تکنولوژی معماری، معماری پایدار و انرژی های تجدیدپذیر


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

فهرست مطالب

1-مقدمه

2- نماهای ساختمان خورشیدی مات و فعال

2-1 سیستم حرارتی خورشیدی تعبیه شده در ساختمان(BIST)

2-1-1 مطالعه نظری و تجربی

2-1-2 توسعه

2-1-3 مطالعه امکان سنجی

2-2 سیستم فتوولتاییک تعبیه شده در ساختمان(BIPV)

2-2-1 مطالعه نظری و تجربی

2-2-2 توسعه

2-2-3 مطالعه امکان سنجی

2-2-4 مثال کاربردی

2-3 سیستم حرارتی فتوولتاییک تعبیه شده در ساختمان(BIPV/T)

2-3-1 مطالعه نظری و تجربی

2-3-2 توسعه

2-3-3 مطالعه امکان سنجی

3- نماهای ساختمان خورشیدی پسیو و مات

3-1 دیواره ذخیره حرارتی

3-1-1 مطالعه نظری و تجربی

3-1-2 توسعه

3-1-3 مطالعه امکان سنجی

3-1-4 مثال کاربردی

3-2 دودکش خورشیدی

3-2-1 مطالعه نظری و تجربی

3-2-2 توسعه

3-2-3 مطالعه امکان سنجی

4-نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2.1.1. Theoretical and experimental study

Van Decker et al. [1] measured the heat exchange efficiency of an unglazed transpired solar collector (UTSC) for the case where the plate is perforated with circular holes on either a square or triangular lattice, covering a range of wind speeds extending from zero to 5 m/s. A predictive model, based on breaking down the total heattransfer into contributions from each ofthe plate sections, was developed: the front, the holes and the back. The model matched the observation with a precision of 4.2% root mean squared error. Fleck et al. [2] carried out an experimental study on an unglazed transpired solar collector to measure the effects of wind direction, speed and fluctuation intensity. The monitoring system included instruments to measure temperatures, collector outlet flow rates, solar radiation, wind speed, and wind direction, as well as an ultrasonic anemometer placed near the centre of the collector. Their observations indicated a high degree of turbulence near the wall which feeds the near wall region and that peak collector efficiency occurred at non-zero wind speeds between 1 and 2 m/s.

2-1-1 مطالعه نظری و تجربی
وان دکرو همکاران(1)، کارایی تبادل حرارتی یک کلکتور(گرداور) خورشیدی بدون شیشه تراوا(TUSC) را برای مواردی که در آن‌ها صفحه دارای منافذ و سوراخ‌های دایره‌ای بر روی یک شبکه مربعی یا مثلثی است و طیفی از سرعت‌های باد از صفر تا 5 متر بر ثانیه پوشش می‌دهد را اندازه گیری کردند. یک مدل پیش بین بر اساس تقسیم انتقال حرارت کل به بخش‌هایی از هر یک از مقاطع صفحات، توسعه یافت: جلو، حفره‌ها و عقب. مدل با دقت 4.2 درصد خطای جذر میانگین مربعات،منطبق بر مشاهده بود.
فک و همکارا(2) یک مطالعه آزمایشی را بر روی یک کلکتور خورشیدی تراوای بدون شیشه را برای اندازه گیری اثرات جهت، سرعت و شدت نوسان باد انجام دادند. سیستم پایش از ابزارهایی برای اندازه گیری دما، سرعت جریان خروجی کلکتور، تابش خورشیدی، سرعت باد و جهت باد و نیز بادسنج اولتراسونیک واقع در نزدیکی کلکتوراستفاده کرد. مشاهدات آن‌ها درجه بالایی از آشفتگی( توربولانس) را نزدیک دیواره که منطقه نزدیک به دیوار را تغذیه می‌کند نشان داده و این که کارایی پیک کلکتور در سرعت‌های باد غیر صفر بین 1 و 2 متر بر ثانیه بود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید