مقاله ترجمه شده درباره سیستم پشتیبانی تصمیم برای اجاره خودرو پویا – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سیستم پشتیبانی تصمیم برای اجاره خودرو پویا


عنوان انگلیسی مقاله:

A dynamic carsharing decision support system


کلمات کلیدی مقاله:

اجاره خودرو، سیستم پشتیبانی تصمیم، بهینه سازی، شبیه سازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برنامه ریزی حمل و نقل


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. نقد و بررسی آثار

3. جایگاه مساله به اجاره خودرو

3.1 برنامه های زمانی کاربران

3.2 اندازه ناوگان و جابجایی خودرو

3.3 روش حل

4. مدل مبنا

5. مدل جابجایی پویا

5.1 بهینه سازی: جابجایی خودرو و فهرست موجودی پارکینگ

5.1.1 بهینه سازی جابجایی خودرو (VRO)

5.1.2 بهینه سازی موجودی پارکینگ (PIO)

5.2 شبیه سازی

5.3 سنجشهای اثر بخشی (MOE)

6. مساله نمونه: نمونه اتوشر

6.1 آنالیز مدل مبنا

6.2 آنالیز مدل پویا

7.نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper proposes a dynamic optimization–simulation model as a decision support system for one-way carsharing organizations. To reduce the vehicle imbalance in one-way systems, a Vehicle Relocation Optimization model is solved successively in a discrete event simulation. Each event is the arrival of a new user. The model is compared to an a priori benchmark model. Autoshare is chosen as a case study. Results show that increasing the reservation time (time between requesting and picking up a vehicle) from 0 to 30 min reduces fleet size by 86%. The model captures a tradeoff between vehicle relocation hours and fleet size.

چکیده

این مقاله یک مدل شبیه سازی بهینه سازی پویا را به صورت یک سیستم پشتیبانی از تصمیم، برای سازمانهای اجاره خودروی یک طرفه، ارائه میدهد. برای کاهش عدم هماهنگی در سیستمهای یکطرفه، یک مدل بهینه سازی جابجایی وسیله  نقلیه، به طور متوالی در یک شبیه سازی رویداد گسسته، حل میشود. هر رویداد، رسیدن یک کاربر جدید است. این مدل با یک مدل مبنای قیاسی مقایسه میشود. اتوشیر(Autoshare)، به عنوان یک نمونه ی موردی انتخاب میشود. نتایج نشان میدهد با افزایش زمان رزرواسیون (زمان بین درخواست و سوار شدن یک خودرو)از 0 تا 30 دقیقه، اندازه ی ناوگان به میزان 86% کاهش می یابد. این مدل یک رابطه ی جایگزینی را بین ساعات جابجایی خودرو و اندازه ی ناوگان بدست می آورد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید