مقاله ترجمه شده درباره سیستم مدیریت کیفیت مراقبت های بهداشتی با استفاده از مدل 3-E – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک سیستم مدیریت کیفیت مراقبت های بهداشتی با استفاده از مدل 3-E و کاربرد آن در یک بیمارستان جدید و عالی در استرالیا


عنوان انگلیسی مقاله:

A healthcare quality management system underpinning the 3-E model and its application in a new tertiary hospital in Australia


کلمات کلیدی مقاله:

حسابرسی، فرهنگ، بهبود کیفیت، سرگرمی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت استراتژیک و مدیریت عملکرد


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از یک پایگاه داده الکترونیکی

3. مدل 3-E و معناداری بالینی آن

3.1 بکارگیری و فرصتی برای تعامل

3.1.1 ساختار مدیریت و فرآیندها

.1.2 3. همکاری، ارتباط، تشدید و گزارش

3.2 تقویت

3.2.1 آموزش و پرورش

.3.2.2 استراتژی های بازخورد

.3.2.3 کنفرانس سالانه بهبود

3.3. عملکرد

4. نتایج

5. بحث

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Achieving and sustaining quality and performance improvement in complex health care environments is challenging [1]. Many health care organisations have sought to create internal performance improvement capabilities as a strategy to enable system sustainability [2]. One potentially powerful and widely used method of quality improvement (QI) is to establish the extent to which clinical practice complies with identified review criteria. The degree of compliance, or lack of it, highlights areas where improvements can be made. This is the basis of clinical audit [3]. Identified barriers for clinical audit include lack of resources, lack of expertise or advice in project design and analysis, problems between groups and group members, lack of an overall plan for audit, and organisational impediments [4]. QI initiatives are impacted by a gap between underlying theory linking a change to an intended outcome. The inability to demonstrate causality hinders widespread uptake [5e7]. Lack of time is a common reason for uncompleted or delayed activities.

1. مقدمه
به دست آوردن و حفظ کیفیت و بهبود عملکرد در محیط های پیچیده مراقبت های بهداشتی امری چالش برانگیز است [1]. بسیاری از سازمان های مراقبت های بهداشتی تلاش کرده اند تا قابلیت های بهبود عملکرد داخلی را به عنوان یک استراتژی برای تأمین پایداری سیستم ایجاد کنند [2]. یک روش بالقوه قدرتمند و مناسب برای بهبود کیفیت (QI) این است که میزان کار را تاحدی گسترش بدهیم که کار بالینی مطابق با معیارهای ارزیابی مشخص شده باشد. درجه انطباق و یا عدم آن، حوزه هایی را مشخص می سلزد که امکان ارتقا در آن ها میتواند وجود داشته باشد . این اساس حسابرسی بالینی است [3].


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید