مقاله ترجمه شده درباره طرح نهان نگاری متن پر ظرفیت مبتنی بر فشرده سازی LZW و کد گذاری رنگی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

طرح نهان نگاری متن پر ظرفیت مبتنی بر فشرده سازی LZW و کد گذاری رنگی


عنوان انگلیسی مقاله:

A high capacity text steganography scheme based on LZW compression and color coding


کلمات کلیدی مقاله:

نگاشت رنگی، نهان نگاری متن، فشرده سازی LZW، ظرفیت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اینترنت و شبکه های گسترده، امنیت اطلاعات و رایانش امن


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. کارهای مرتبط

3. روش پیشنهادی

3.1. جدول کد گذاری رنگی

3.2. مرحله جایگذاری

3.3. مرحله استخراج

4. نتایج تجربی

4.1. بسط روش پیشنهادی

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

With the expeditious progress of computer technology and the widespread usage of the Internet, it becomes more and more suitable for people to access and interchange all kinds of multimedia information like audio, video, and images. However, distribution of these types of information over public network (i.e., Internet) makes them vulnerable to attack. Thus, there is a need to have solution which can protect sensitive data. One such method is data hiding (information hiding) which plays an important role in information security over the internet. Data hiding is a process of embedding the secret data imperceptibly into the cover media by minimally modifying the elements of the cover media. Generally, data hiding involves both watermarking and steganography [1– 3]. A watermarking scheme imperceptibly alters a cover object to embed a message about the cover object (e.g., owner’s identifier). The main objective of the watermarking is to attain a high level of robustness i.e. it should be very difficult to remove a watermark without degrading the quality of the data object. Watermarking is mainly used for copyright protection, broadcast monitoring, document and image security, forensics, and piracy deterrence. On the other hand, steganography is the art and science of hiding secret communication [1]. A steganographic system thus embeds secret content in cover media (like text, image, audio, and video) so that its existence is not detected to an eavesdropper.

1. مقدمه
با پیشرفت سریع تکنولوژی کامپیوتر و استفاده وسیع از اینترنت، دسترسی افراد به انواع اطلاعات چند رسانه ای همچون صوت، تصویر و عکس روز به روز ساده تر شده است. اما توزیع این نوع اطلاعات در شبکه عمومی (مانند اینترنت) آن ها را در مقابل حملات آسیب پذیر خواهد کرد. بنابراین باید به دنبال راه حلی بود که بتواند از داده های حساس محافظت نماید. چنین روشی را نهان سازی داده (نهان سازی اطلاعات) می نامیم که در امنیت اطلاعات در اینترنت نقش عظیمی را بازی می کند. نهان سازی داده ها، فرآیند جایگذاری غیر محسوس داده محرمانه در کاور مدیا از طریق تغییر حداقلی در عناصر کاور مدیا می باشد. به طور کلی نهان سازی داده ها از طریق واترمارکینگ (ته نقش گذاری) و نهان نگاری صورت می گیرد. طرح واترمارکینگ به طور نامحسوسی شیء کاور را تغییر می دهد تا پیام مربوط به شیء کاور (مانند شناسه مالک) را جایگذاری نماید. هدف اصلی واترمارکینگ، دست یابی به استحکام بالا می باشد، یعنی حذف واترمارک بدون افت کیفیت شیء داده باید امری دشوار باشد. واترمارکینگ عمدتاً برای حفاظت از حق نشر (کپی رایت)، نظارت بر انتشار، امنیت اسناد و تصاویر، موارد قانونی و جلوگیری از سرقت هنری مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر، نهان نگاری هنر و علم نهان سازی ارتباطات محرمانه می باشد. بنابراین سیستم نهان نگاری، محتوای محرمانه را در کاور مدیا (مانند متن، تصویر، صوت و ویدئو) جایگذاری می کند، به گونه ای که توسط شنودگر قابل آشکارسازی نباشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید