مقاله ترجمه شده درباره تپ موازی HVDC بر اساس مبدل ماژولار هیبرید یک طرفه DC–DC با شارژ – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تپ موازی HVDC بر اساس مبدل ماژولار هیبرید یک طرفه DC–DC با شارژ و دشارژ متوالی و همزمان خازن ها


عنوان انگلیسی مقاله:

A HVDC shunt tap based on unidirectional hybrid modular DC–DC converter with simultaneous charging and sequential discharging of capacitors


کلمات کلیدی مقاله:

ضربه شنت، مبدل DC-DC، مبدل هیبرید مدولار


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی الکترونیک و سیستم های قدرت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تپ موازی HVDC پیشنهادی

2.1. معماری

2.2. مفهوم عملیاتی مبدل DC-DC ماژولار هیبرید یک طرفه

3. تلفات سوئیچینگ IGBT ها

4. کنترل حلقه بسته ی پیکره بندی پیشنهادی

5. طراحی مولفه های پیکره بندی پیشنهادی

5.1. سلف فشار قوی

5.2. خازن های زیرماژول ها

5.3. خازن لینک DC مبدل منبع ولتاژ دو سطحی

5.4. خازن محدود کننده

6. شبیه سازی

7. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. The proposed HVDC shunt tap
2.1. Architecture
The proposed HVDC shunt tap is shown in Fig. 2. The tap is connected across the main HVDC system to feed a medium voltage local AC network near to the HVDC transmission lines. The proposed configuration consists of a unidirectional hybrid modular DC–DC converter followed by a two-level voltage source converter for DC–AC conversion to feed the local AC network connected to the tap output terminals. The proposed unidirectional hybrid modular DC–DC converter is responsible for stepping down the voltage from the DC voltage level of the main HVDC circuit (Vdc) to the desired DC voltage level (VdT), meanwhile the power is transferred from the high-voltage side (Vdc) to the low-DC side (VdT). While the two-level voltage source converter (VSC) is employed for DC–AC conversion to feed the local AC network. The two-level VSC is operated to ensure pumping the desired active and reactive powers to the local AC network. Meanwhile, the DC-link voltage of the VSC is controlled to maintain it within a certain voltage level, i.e. DC-link voltage reference. The DC-link voltage controller estimates the amount of power to be pumped from the main HVDC circuit through the proposed hybrid modular DC–DC converter to keep the power balance. In the following subsection, the operational concept of the proposed unidirectional DC–DC converter is presented to show how the power is transferred through the converter from a high-voltage side (Vdc) to a low voltage side (VdT).

2. تپ موازی HVDC پیشنهادی
2.1. معماری
تپ موازی HVDC پیشنهادی در شکل 2 مشخص شده است. این تپ به سیستم HVDC اصلی متصل شده تا شبکه ی AC فشار متوسط محلی نزدیک به خطوط انتقال HVDC را تغذیه نماید. پیکره بندی پیشنهادی شامل مبدل های DC-DC ماژولار هیبرید یک طرفه و یک مبدل منبع ولتاژ دو سطحی برای تبدیل DC-AC جهت تغذیه ی شبکه ی AC محلی متصل به پایانه های خروجی تپ است.
مبدل DC-DC ماژولار هیبرید یک طرفه مسئول کاهش سطح ولتاژ، از سطح ولتاژ DC مدار اصلی HVDC به سطح ولتاژ DC مطلوب است و در ضمن، توان از سمت فشار قوی به سمت ولتاز DC فشار ضعیف منتقل می شود. در همین حال، یک مبدل منبع ولتاژ دو سطحی برای مبدل DC-AC استفاده می شود تا شبکه ی AC محلی را تغذیه نماید.
مبدلمنبع ولتاژ دو سطحی برای تضمین تزریق توان اکتیو و راکتیو مطلوب به شبکه ی AC محلی استفاده می شود. در ضمن، ولتاژ لینک DC در مبدل منبع ولتاژ کنترل شده تا در محدوده ی ولتاژی معین، یعنی مرجع ولتاژ لینک DC باقی بماند. کنترلر ولتاژ لینک DC مقدار توانی که از مدار اصلی HVDC از طریق مبدل DC-DC ماژولار هیبرید تزریق می شود را تخمین می زند و بدین صورت، تعادل توان حفظ می گردد.
در بخش بعد، راه کار بهره برداری مبدل DC-DC یک طرفه پیشنهادی برای نمایش نحوه ی انتقال توان از طریق منبع از سمت فشار قوی به سمت فشار ضعیف ارائه خواهد شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید