مقاله ترجمه شده درباره تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی: درک نقش غیررسمی بحران (سرطان) تیمی به عنوان یک ساختار فرهنگی اجتماعی


عنوان انگلیسی مقاله:

A media analysis of a sport celebrity: Understanding an informal “team cancer” role as a socio-cultural construction


کلمات کلیدی مقاله:

روانشناسی ورزشی، نقش های غیر رسمی تیم، تجزیه و تحلیل رسانه ها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم ارتباطات اجتماعی و تربیت بدنی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روابط عمومی و روانشناسی ورزشی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

روانشناسی ورزشی فرهنگی: گسترش معنای بحران تیمی

ورزش رسانه‌ای: درک نقش منفی غیر رسمی در زمینه اجتماعی و فرهنگی

روش تحقیق

شهرت ورزشی و وقایع مهم رسانه‌ای

جمع‌آوری داده‌ها

تحلیل محتوای قوم شناسی

بحث و نتایج

حمایت از دستورالعمل اخلاقی هاکی به عنوان حقیقت: پسر بد وحشی

ویژگی‌های بحران تیمی

هویت افراد دیگر و ساختار بحران تیم

هویت دیگر اوری و ساختار بحران تیمی

دستورالعمل اخلاقی هاکی در مورد ریاكاری: چگونگی بحران تیم به عنوان مخالفت

ویژگی‌های بحران تیمی

هویت های انسانهای دیگر و نقض قانون مقررات اخلاقی هاکی

نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Cultural sport psychology: Extending the meaning

of a team cancer How might we begin to capture the complex meanings of a team cancer identity? A useful starting point is to employ a cultural studies approach. Cultural studies perspectives highlight the psyche, self and identity as simultaneously cultural and social rather than reducing them to mechanisms and cognitions within the mind, as with mainstream approaches in sport psychology (see McGannon & Mauws, 2000; Smith, 2010). Sport psychology researchers have recently focused attention onto the topic of culture in a similar manner to facilitate a more contextualized understanding of marginalized voices and cultural identities (Blodgett, Schinke, Smith, Peltier, & Pheasant, 2011; Ryba, Schinke & Tennenbaum, 2010; Schinke & Hanrahan, 2009; Schinke, McGannon, Parham, & Lane, in press; Smith & Sparkes, 2011). Known as cultural sport psychology, scholars within this burgeoning genre of research critically examine how sport psychology is (re)presented via a cultural studies lens, challenging mainstream sport psychology’s assumptions, particularly where conceptions and meanings of cultural identities are concerned (Blodgett et al., 2011; McGannon & Spence, 2010; Smith, 2010; Smith & Sparkes, 2008, 2009).

روانشناسی ورزشی فرهنگی: گسترش معنای بحران تیمی
چگونه ممکن است به معانی پیچیده از هویت بحران تیم دست یابیم؟ یک نقطه شروع استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی است. دیدگاه‌های مطالعات فرهنگی روان، نفس و هویت را به عنوان عوامل همزمان فرهنگی و اجتماعی به جای مکانیزم‌ها و شناخت ذهن، به عنوان رویکرد اصلی در روانشناسی ورزشی برجسته ساخته‌‌اند ( مك‌گانن و ماوز، 2000، اسمیت، 2010). محققان روانشناسی ورزشی اخیرا توجه خود را بر روی موضوع فرهنگ در شیوه‌ای مشابه به منظور تسهیل درک صحیح‌تر از بیانات حاشیه‌ای و هویت‌های فرهنگی معطوف داشته‌اند (بلودگت، اسچینك، اسمیت، پلتیر، و قرقاول، 2011، ریبا، اسچینك و تننبوم، 2010؛ اسمیت و اسچینك و هانرانان، 2009؛ اسچینك ، مك‌گانن، پرهام، و لین، در مطبوعات، 2011). دانشمندان با روانشناسی ورزشی فرهنگی، در انواع رو به رشد پژوهش،‌بررسی می‌نمایند كه چگونه روانشناسی ورزشی از طریق مطالعات فرهنگی ارائه شده، مفروضات اصلی روانشناسی ورزش را به چالش می‌كشند، به ویژه اینکه مفاهیم و معانی هویت فرهنگی به هم مرتبط می‌باشند (بلودجت و همکاران، 2011، مك‌گانن و اسپنس، 2010، اسمیت، 2010؛ اسپاركس و اسمیت، 2008، 2009).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید