مقاله ترجمه شده درباره یک برنامه غير خطی مختلط عدد صحیح برای مدلسازی مساله انتخاب تامین کننده پویا – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک برنامه غير خطی مختلط عدد صحیح برای مدلسازی مساله انتخاب تامین کننده پویا


عنوان انگلیسی مقاله:

A mixed-integer non-linear program to model dynamic supplier selection problem


کلمات کلیدی مقاله:

مساله انتخاب تامین کننده پویا، برنامه غیر خطی صحیح مختلط، چند هدفه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

لجستیک و زنجیره تامین


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

1.مقدمه

2. کارهای مرتبط

3. تعریف مسئله

4. مدل ریاضی برای مسئله انتخاب تامین کننده پویا

5. مثال گویا

6. نتیجه گیری و دامنه برای کار آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In today’s highly competitive and dynamic environment, business organizations are forced to optimize their business operations to meet the increasing customer’s demand within due time keeping desired quality level in minimum cost. For any organization to remain competitive, it has to work closely with its supply chain partners i.e. suppliers. Thus, now-a-days supplier plays an important role in an organization for timely manufacturing finished good products which is directly shipped to the markets. Hence, the selection of suppliers becomes an important aspect of any business organization. In any supplier selection process, generally six main decision processes takes place viz: (1) make or buy, (2) supplier selection, (3) contract negotiation, (4) design collaboration, (5) procurement, and (6) sourcing analysis. Of these six decision process, supplier selection is one of the most vital and crucial decision which not only responsible of supplying the parts but also responsible in keeping the organization in a competitive mode. Selection of suppliers becomes more important when an organization has to select the supplier for more than one period and when the supplier’s capacity, their quality level, lead time, and various cost parameters also vary. Hence, the supplier selection for multi-period, multi-parts, and multi-source is a widely occurring phenomena in a large business organization while keeping the desired quality level and least lead time. In literature it is popularly known as Dynamic Supplier Selection Problem (DSSP).

1. مقدمه
در محیط بسیار رقابتی و پویای امروز، سازمان های تجاری مجبور هستند عملیات تجاری خود را برای براوردن تقاضای روزافزون مشتریان در حداقل زمان، با حفظ سطح کیفی مطلوب، با حداقل هزینه بهینه کنند. هر سازمانی باید به منظور حفظ رقابت پذیری، به طور نزدیک با شرکای زنجیره تامین خود یعنی تامین کنندگان کار کند. بنابراین، امروزه تامین کننده نقش مهمی را برای تولید به موقع محصولات نهایی خوب در سازمان ایفا می کند که به طور مستقیم به بازارها فرستاده شده است. از این رو، انتخاب تامین کنندگان جنبه مهمی برای هر سازمان تجاری می شود. در هر فرآیند انتخاب تامین کننده، معمولا شش تصمیم اصلی گرفته می شود: (1) ساخت و یا خرید، (2) انتخاب تامین کننده، (3) مذاکره قرارداد، (4) همکاری طراحی، (5) تهیه و (6) تحلیل و بررسی منبع یابی. از این شش فرایند تصمیم، انتخاب تامین کننده یکی از حیاتی ترین و سخت ترین تصمیمات است که نه تنها مسئول تامین قطعات است، بلکه مسئول حفظ سازمان در یک حالت رقابتی نیز می باشد. انتخاب تامین کنندگان زمانی که یک سازمان باید تامین کننده را برای بیش از یک دوره انتخاب کند و زمانی که ظرفیت تامین کننده، سطح کیفیت آن ها، زمان سفارش و پارامترهای مختلف هزینه نیز متفاوت باشند، مهم تر می شود. از این رو، انتخاب تامین کننده برای چند دوره، چند قطعه و چند منبع، به طور گسترده ای یک پدیده رخ دهنده در یک سازمان تجاری بزرگ است در حالی که سطح کیفیت مطلوب و حداقل زمان سفارش را حفظ می کند. در ادبیات عموما به عنوان مسئله انتخاب تامین کننده پویا شناخته شده است (DSSP).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید