مقاله ترجمه شده درباره روش تحلیلی PCR مالتی پلکس دژنره برای 8 ژن هدف برای غربالگری GMO ها – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک روش تحلیلی PCR مالتی پلکس دژنره برای 8 ژن هدف برای غربالگری GMO ها


عنوان انگلیسی مقاله:

A multiplex degenerate PCR analytical approach targeting to eight genes for screening GMOs


کلمات کلیدی مقاله:

ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی، ژن صفرا، PCR چهارگانه دژنره


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی، کشاورزی و بیوتکنولوژی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژنتیک، علوم گیاهی، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، زراعت و اصلاح نباتات، ژنتیک بیومتری و بیوتکنولوژی کشاورزی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- مواد و روش ها

2-1- مواد گیاهی

2-2- استخراج DNA

2-3- آماده سازی نمونه های آزمایش

2-4- هم ترازی توالی های نوکلئوتیدی از ژن های صفت ردیابی شده در این مطالعه

2-5- طراحی آغازگرهای دژنره برای غربالگری GMO

2-6- شرایط PCR دژنره

3-نتایج

3-1- انتخاب اهداف PCR و طراحی آغازگرها

3-1-1- mCry3-F/R

3-1-2- mCP4ES-F/R

3-1-3- mPAT-F/R

3-1-4- mCry1A-F/R

3-2- گسترش روش PCR دژنره چهارگانه

3-3- کاربردی بودن روش PCR دژنره چهارگانه برای غربالگری نمونه های عملی

4-بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In the past two decades, the recombinant DNA technology has been widely used in modern agriculture. The planting area of genetically modified (GM) crops has reached 134 million hectares at the end of 2009, and a total of 155 GM events have been authorized for food and feed production in 57 countries (James, 2010). Specially, several unauthorized or unknown GMOs and their derived products are possibly present in market owing to the asynchronous authorization of GM crops worldwide or unintentional contamination of seed lots with unauthorized GMOs (Prins et al., 2008; Ruttink et al., 2010), such as Bt10 and LLRice601 (EC decision on Bt10: 2005/317/EC, 2005; EC decision on LL601: 2006/601/EC, 2006). To protect the authority of consumers, food products, and ingredients containing GMOs which content exceeds certain threshold value are required to be labelled in many countries. As a consequence, detection and identification of GMOs in food becomes a challenging issue for complete compliance with the traceability and labelling regulations (Holst-Jensen, 2009). According to the conventional GMO analytical procedure (Holst-Jensen, Ronning, Lovseth, & Berdal, 2003; Ruttink et al., 2010), a large-scale and cost-efficient screening assay based on the amplification of the universal elements and selectable marker genes is frequently adapted for GMO detection.

مقدمه
در دو دهه گذشته، تکنولوژی DNA نوترکیب به طور گسترده در کشاورزی مدرن استفاده شده است. منطقه کاشت محصولات اصلاح شده ی ژنتیکی (GM)، به 134 میلیون هکتار در پایان سال 2009 رسیده است و در مجموع از 155 رویداد تراریخته برای تولید مواد غذایی و خوراک در 57 کشور مجاز شده است (James, 2010). به ویژه، چندین GMO غیر مجاز یا ناشناخته و محصولات مشتق شده از آن ها احتمالا در بازار حضور دارند، که علت آن اجازه ی غیرهمزمان محصولات تراریخته در سراسر جهان یا آلودگی غیرعمدی بذور با GMO های غیرمجاز (Prins et al., 2008; Ruttink et al., 2010)، مانند Bt10 و LLRice601 (EC decision on Bt10: 2005/317 /EC. 2005; EC decision on LL601: 2006/601/EC. 2006) است. برای محافظت از قدرت مصرف کنندگان، محصولات غذایی و مواد تشکیل دهنده حاوی GMOs که محتوای بیش تر از مقدار آستانه خاص مورد نیاز دارند، در بسیاری از کشورها نیاز به برچسب گذاری دارند. به عنوان نتیجه، تشخیص و شناسایی GMO ها در غذا، به یک مسئله چالش برانگیز برای انطباق کامل با مقررات ردیابی و برچسب زنی تبدیل شده است (Holst-Jensen, 2009).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید