مقاله ترجمه شده درباره یک مدل DEA فازی جدید برای ارزیابی بهره‌ وری و اثربخشی تامین‌ کنندگان در زمینه مدیریت زنجیره تامین پایدار – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک مدل DEA فازی جدید برای ارزیابی بهره‌ وری و اثربخشی تامین‌ کنندگان در زمینه مدیریت زنجیره تامین پایدار


عنوان انگلیسی مقاله:

A new fuzzy DEA model for evaluation of efficiency and effectiveness of suppliers in sustainable supply chain management context


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت زنجیره تأمین پایدار (SSCM)، انتخاب تأمین‌کننده پایدار، تحلیل پوششی داده‌ها، مدل اندازه‌گیری راسل پیشرفته یکپارچه (ERM)، ارزش بهره‌وری فازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

لجستیک و زنجیره تامین


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات

2.1 رویکردهای انتخاب تأمین‌کننده

2.2 کاربران DEA در مسائل انتخاب تأمین‌کننده

2.3 انتخاب تأمین‌کننده پایدار

2.4 نظریه مجموعه فازی و DEA فازی

3. مدل پیشنهادی

4. مطالعه موردی

4.1. نتایج کارایی و اثربخشی

4.2. آنالیز حساسیت

4.3. مفاهیم مدیریتی

5. نکات پایانی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Practitioners and scholars have largely focused on supply chain management (SCM). As Ageron et al. [1] addressed, outsourcing is the main part of SCM. Globalization forces SCM to focus not only on economic criteria but also on good labor conditions and environmentally friendly production. Sustainable development is a combination of economic, environmental, and social factors. Sustainable SCM (SSCM) has become a growing topic for firms in all settings. Achieving social and environmental touchstones within supply chain helps to reach SSCM. Producing sustainable products is a rejoinder to forces coming from governments, consumers, and non-governmental organizations (NGOs) [51]. As addressed by Dyllick and Hockerts [23], SSCM is the combination of sustainable development and supply chain management whereby sustainable development is defined as combining environmental, social, and economic factors. Seuring and Müller [52] discussed that research on SSCM appeared from 2002 onwards. Cetinkaya et al. [13] explained that sustainable supply chains are not limited to green supply chains, but they should consider financial issues and help to the society.

1. مقدمه
پژوهشگران و متخصصان تمرکز زیادی بر مدیریت زنجیره تأمین داشته‌اند (SCM). همان‌طور که Ageron و همکاران (1) به این موضوع پرداخته‌اند، برون‌سپاری بخش اصلی SCM است. جهانی‌شدن SCM را نه تنها به تمرکز بر معیار اقتصادی وا می‌دارد، بلکه توجه آن‌ها را نیز به شرایط کاری خوب و تولید سازگار با محیط‌زیست معطوف می‌سازد. توسعه پایدار ترکیبی از عوامل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است. SCM پایدار (SSCM) یک عنوان رو به رشد برای شرکت‌ها در همه زمینه‌هاست. دستیابی به معیارهای اجتماعی و زیست‌محیطی در زنجیره تأمین به دستیابی به SSCM کمک می‌کند. تولید محصولات پایدار یک پاسخ دفاعی به نیروهای دولت، مشتریان ، و سازمان‌های غیردولتی (NGOs) (51) است.
همان‌طور که توسط Dyllick و Hockerts (23) موردتوجه قرار گرفت، SSCM ترکیبی از توسعه پایدار و مدیریت زنجیره تأمین است در جاییکه توسعه پایدار به عنوان ترکیبی از عوامل زیست‌محیطی، اجتماعی ، اقتصادی تعریف می‌شود. Seuring و Müller (52) بررسی کردند که تحقیق در مورد SSCM از سال 2002 به بعد پدیدار شده است. Cetinkaya و همکاران (13) توضیح دادند که زنجیره تأمین پایدار به زنجیره تأمین سبز محدود نمی‌شود، اما آن‌ها باید موضوعات مالی را در نظر بگیرند و به جامعه کمک کنند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید