مقاله ترجمه شده درباره یک سیستم خبره فازی مشاوره انسانی مبتنی بر وب نوین – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک سیستم خبره فازی مشاوره انسانی مبتنی بر وب نوین


عنوان انگلیسی مقاله:

A Novel Web-based Human Advisor Fuzzy Expert System


کلمات کلیدی مقاله:

سیستم های خبره فازی، برنامه کاربردی مبتنی بر وب، مشاور انسانی عمومی، متوسط کل


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

هوش مصنوعی ، اینترنت و شبکه های گسترده و مهندسی نرم افزار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

1. مقدمه

2. مرور مقالات (ادبیات تحقیق)

3. سیستم تصمیم گیری فازی

3.1. نمونه ای برای فازی سازی متغیر قطعی TA در سیستم دانشگاه

3.2. استخراج قاعده

3.3. انتشار سیستم در وب

3.4. یک برنامه کاربردی برای سیستم پیشنهادی در پورتال دانشگاه

4. نظری بر درون سیستم

4.1. محیط پیاده سازی

4.2. مزایای سیستم های خبره فازی

5. یکی از نتایج تجربی سیستم مشاور عمومی در دانشگاه

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

ABSTRACT

The applications of the Internet-based technologies and the concepts of fuzzy expert systems (FES) have created new methods for sharing and distributing knowledge. However, there has been a general lack of investigation in the area of web-based fuzzy expert systems. In this paper, the issues associated with the design, development, and use of web-based applications from a standpoint of the benefits and challenges of development and utilization are investigated. The original theory and concepts in conventional FES are reviewed and a knowledge engineering framework for developing such systems is revised. For a human advisor to have a satisfying performance, expertise is a must. In addition, some of advisory rules are subject to change because of domain knowledge update. The human requests may have linguistic or crisp forms and a conventional expert system (ES) is not able to overcome the fuzziness in the problem nature. In this research, a Web-based fuzzy expert system for Common Human Advisor (FES-CHA) is developed and implemented to be used as a student advisor at the department’s web portal. The system is implemented by using Microsoft Visual Studio .NET 2010, MVC and Microsoft SQL Server 2012.

چکیده

برنامه های کاربردی فناوری های مبتنی بر اینترنت و مفاهیم سیستم های خبره فازی (FES)) روش های جدیدی را برای به اشتراک گذاری و توزیع دانش ایجاد نموده اند. با این حال، یک فقدان کلی در زمینه بررسی و تحقیق در حوزه سیستم های خبره فازی مبتنی بر وب وجود دارد. در این مقاله، موضوعات مربوط به طراحی، توسعه و استفاده از برنامه های کاربردی مبتنی بر وب از نقطه نظر مزایا و چالش های توسعه و بهره برداری مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. تئوری اصلی و مفاهیم موجود در سیستم های خبره فازی (FES) معمولی بررسی گشته و چارچوب مهندسی دانش برای توسعه چنین سیستم های مورد بازبینی قرار گرفته است. برای یک مشاور انسانی جهت برخورداری از عملکرد رضایت بخش، داشتن تخصص ضروری می نماید. افزون بر این، برخی از قوانین مشاوره به دلیل دامنه به روز رسانی دانش در معرض تغییرات قرار دارند. تقاضاها و درخواست های انسانی ممکن است صورت های زبان شناختی و یا قطعی داشته باشند و یک سیستم خبره (ES) معمولی قادر به غلبه بر ابهام یا نادقیقی موجود در ماهیت این مساله نباشد. در این تحقیق، یک سیستم خبره فازی مبتنی بر وب برای مشاوره انسانی عمومی (FES-CHA) که به عنوان یک مشاور دانشجویی در پورتال وب گروه آموزشی مورد استفاده قرار گرفته بود، طراحی و پیاده شده است. این سیستم با استفاده از مایکروسافت ویژوال استودیو دات نت 2010، MVC و مایکروسافت SQL سرور 2012، پیاده گردیده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید