مقاله ترجمه شده درباره مرور روی روغن های ضروری مشتق از گیاهان در تغذیه و پرورش نشخوارکنندگان


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک مرور روی روغن های ضروری مشتق از گیاهان در تغذیه و پرورش نشخوارکنندگان


عنوان انگلیسی مقاله:

A review of plant-derived essential oils in ruminant nutrition and production


کلمات کلیدی مقاله:

روغن ضروری، نشخوارکننده، متابولیسم، پرورش، کنترل پاتوژن ها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کشاورزی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم دامی و تغذیه دام


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تعریف و شیمی

3. خصوصیات ضد میکروبی

4. نحوه عمل

5. اثرات روی تخمیر میکروبی شکمبه

5.1. اثرات روی متابولیسم پروتئین

5.2. اثرات روی تولید اسید چرب فرار

5.3. تولید متان

6. اثرات روی عملکرد نشخوارکنندگان

7. کنترل پاتوژن ها

8. نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
In livestock production systems, antibiotics are commonly fed to animals to prevent disease and metabolic disorders, as well as improve feed efficiency. However in recent years, public concern over routine use of antibiotics in livestock nutrition has increased due to the emergence of antibiotic resistant bacteria that may represent a risk to human health. Consequently, considerable effort has been devoted towards developing alternatives to antibiotics. Plant extracts offer a unique opportunity in this regard (Wallace, 2004), as many plants produce secondary metabolites, such as saponins and tannins, which have antimicrobial properties. These compounds have been shown to modulate ruminal fermentation to improve nutrient utilization in ruminants (Wang et al., 1996; Hristov et al., 1999). Similarly, the well documented antimicrobial activity of essential oils (EO), and their active components, has prompted a number of scientists to examine the potential of these secondary metabolites to manipulate rumen microbial fermentation to improve production efficiency in ruminants. Contrary to their name, EO are not true oils (i.e., lipids) and are commonly derived from the components responsible for fragrance, or Quinta essentia, of plants. Essential oils are considered safe for human and animal consumption, and are categorized as generally recognized as safe (GRAS; FDA, 2004) in the USA.

1. مقدمه
در سیستم های پرورش احشام، آنتی بیوتیک ها معمولا به حیوانات داده می شوند تا جلوی بیماری و اختلالات متابولیک را بگیرند و همچنین بازده غذایی را بهبود ببخشند. به هرحال، در سال های اخیر، نگرانی عمومی در مورد استفاده روتین از آنتی بیوتیک ها در تغذیه ی احشام، افزایش پیدا کرده است که به دلیل ظهور باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک می باشد که ممکن است نشان دهنده ی یک ریسکی برای سلامت بیمار باشد. در نتیجه، تلاش قابل توجهی در جهت توسعه ی جایگزین هایی برای آنتی بیوتیک ها انجام شده است. عصاره های گیاهی یک فرصت بی مانند را در این مورد ارائه می کنند (Wallace, 2004)، چون بسیاری از گیاهان متابولیت های ثانویه ای را تولید می کنند، مانند ساپونین ها و تانین ها، که خصوصیات ضد میکروبی دارند. مشخص شده است که این ترکیبات موجب تنظیم تخمیر شکمبه ای برای بهبود مصرف خوراک در نشخوارکنندگان می شوند (Wang et al., 1996Y Hristov et al., 1999). به طور مشابه، فعالیت ضد میکروبی روغن های ضروری (EO)، و ترکیبات فعال آن ها، یک تعدادی از دانشمندان را تحریک کرده اند که پتانسیل این متابولیت های ثانویه برای دستکاری تخمیر میکروبی شکمبه برای بهبود بازده پرورش در نشخوارکنندگان را بررسی کنند. برخلاف نامشان، EO ها روغن های کامل (یعنی لیپیدها) نیستند و معمولا از ترکیباتی مشتق می شوند که مسئول بوی خوش، یا Quinta essentia، گیاهان هستند. روغن های ضروری برای مصرف انسان ها و حیوانات امن هستند و عموما در USA به صورت امن گروه بندی می شوند (GRAS; FDA, 2004).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید