مقاله ترجمه شده درباره ساختار خود سازمان یافته برای مدیریت تحرک در شبکه های بی سیم – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ساختار خود سازمان یافته برای مدیریت تحرک در شبکه های بی سیم


عنوان انگلیسی مقاله:

A self-organized structure for mobility management in wireless networks


کلمات کلیدی مقاله:

ساختار توپولوژی ناپایدار، خود سازمان دهی، کیفیت خدمات، DTN


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مخابرات سیار، برق مخابرات، دیتا و سوئیچ


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- کار مرتبط

3- کار پیشنهادی: رویکرد SH

1-3 شرح پروتکل

2-3 خصوصیات رویکرد SH

3-3 الگوریتم SH

4-3 تجزیه و تحلیل نظری

4- رویکرد ساختار توپولوژی ناپایدار (کنترل توپولوژی کارآمد توان PETC)

4.1.توصیف شبکه

2-4 الگوریتم برای ساختار توپولوژی

5-تجزیه و تحلیل عملکرد

5.1.نتایج شبیه سازی

6- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The objective of this work is to analyse performance of unstable mobile nodes with selforganization structures in Delay Tolerant Networks (DTN). This process enables the nodes to utilize their power fairly, and ensures that the links are established between nodes and used to improve the connectivity. In this paper two approaches are proposed: 1. Self-Healing (SH) and 2. Unstable Topology Structure (UTS) approaches based on localized computations. The proposed work is proven with simulations by analysing node degree, coverage area and Quality of Service (QoS) parameters. The performance of the work is analysed in a network simulator with mathematical models.

چکیده

هدف از این کار تجزیه و تحلیل عملکرد گرههای تلفن همراه ناپایدار با ساختارهای خود سازمان یافته در شبکه های تحمل خطا(یا تاخیر) (DTN) است. این فرایند گره ها را قادر به استفاده ی منصفانه از توان خودشان می سازد و تضمین می کند که پیوندها  بین گره ها ایجاد و برای بهبود اتصال مورد استفاده قرار گرفتند. در این مقاله دو روش ارائه شده اند: 1.خود شفا (SH) و 2. ساختار توپولوژی ناپایدار (UTS) روشهای مبتنی بر محاسبات متمرکز. کار ارائه شده  با شبیه سازی توسط پارامترهای تجزیه و تحلیل درجه گره، پوشش منطقه و کیفیت خدمات (QoS) ثابت شده است. عملکرد کار، در یک شبیه ساز شبکه با مدل های ریاضی تجزیه و تحلیل شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید