مقاله ترجمه شده درباره سیستم هوشمند بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بر اساس خصیصه رنگ و بافت


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سیستم هوشمند بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بر اساس خصیصه رنگ و بافت


عنوان انگلیسی مقاله:

A smart content-based image retrieval system based on color and texture feature


کلمات کلیدی مقاله:

بازیابی تصویر، رنگ، بافت، هم رخدادی، موتیف، انتخاب خصیصه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی نرم افزار و مهندسی الگوریتم ها و محاسبات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 مقدمه

2 خصیصه های پیشنهادی

2-1 ماتریس هم رخداد رنگ (CCM)

2-3 هیستوگرام رنگ برای k-mean (CHKM)

3 سیستم بازیابی تصویر

4 انتخاب خصیصه

5 آزمایشها

1-5 کارایی سیستم CTCHIRS روی مجموعه تصویر 1

2-5 کارایی سیستم CTCHIRS روی مجموعه تصویر 2

3-5 کارایی سیستم CTCHIRS روی مجموعه تصویر 3

4-5 کارایی انتخاب خصیصه

6 نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Many contemporary scholars have been very much devoted to the design of image databases [1–6], as similarity retrieval is important for applications such as medical imaging, office automation, digital library, computer aided design, and multimedia publications. Traditional image retrieval systems are based on the features of the original data [1,3], such as file name, note title, keyword, and indexing icon. When applied to large-scale image databases, these features become troublesome and time-consuming, and even unable to adequately describe image contents. Thus, many feature-based image retrieval systems have been proposed in the academic arena [6–18]. Using a single attribute to describe image features is not enough. Despite the extensive applications of textures [6,8,16], colors [12–15], spatial relations [13], and shapes [19] in image retrieval, the results have limited effects on discrimination. When describing image features, the relations between colors and textures are critical. Hence, in this study, colors and textures are employed as attributes in similarity retrieval to develop an innovative and effective image retrieval system (CTCHIRS).

مقدمه
بسیاری از محققان معاصر وقت خود را صرف طراحی پایگاه دادۀ تصویر می کنند [1، 6]، چون بازیابی بر اساس شباهت در کاربردهایی مانند تصویربرداری پزشکی، اتوماسیون دفتری، کتابخانۀ دیجیتال، طراحی به کمک کامپیوتر ونشریات چند رسانه ای اهمیت دارد. سیستم‌های بازیابی تصویر قدیمی بر اساس خصیصه های دادۀ اولیه هستند. [1، 3] مانند اسم فایل، تیتر یادداشت، کلمۀ کلیدی و آیکون نمایه سازی. به هنگام به کارگیری در پایگاه دادۀ تصویر در مقیاس بزرگ، این خصیصه ها دردسرساز و زمانبر هستند و حتی به توصیف قابل قبول محتویات تصویر قادر نمی باشند. بنابر این، سیستمهای بازیابی تصویر بر اساس خصیصه در عرصۀ آکادمیک پیشنهاد شدند[6-18].
استفاده از یک ویژگی تنها برای توصیف خصیصه های تصویر کافی نیست. بر خلاف کاربردهای گستردۀ بافت [6، 8، 16]، رنگ [12-15]، روابط فاصله ای [13]و شکل[19]در بازیابی تصویر، نتایج اثر محدودی روی فرق گذاری دارند. به هنگام توصیف خصیصه های تصویر، روابط بین رنگ و بافت، ضروری هستند در این پژوهش رنگ و بافت به عنوان ویژگیهایی برای بازیابی تصویر بر اساس شباهت به کار رفته اند تا یک سیستم خلاقانه و موثر بازیابی تصویر به وجود آید (CTCHIRS).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید