مقاله ترجمه شده درباره یک رویکرد تسلط تصادفی برای استراتژی های مدیریت ریسک مالی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک رویکرد تسلط تصادفی برای استراتژی های مدیریت ریسک مالی


عنوان انگلیسی مقاله:

A stochastic dominance approach to financial risk management strategies


کلمات کلیدی مقاله:

تسلط تصادفی،‌ ارزش در معرض ریسک، مخارج سرمایه ای روزانه، جرایم تخلف،‌ استراتژی بهینه سازی،‌ پیمان بازل III، آینده ‌شاخص نوسانات،‌ بحران مالی جهانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد مالی، مهندسی مالی و ریسک، مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پیش بینی ارزش در معرض ریسک و مخارج سرمایه ای روزانه

3. مدل های پیش بینی ارزش در معرض ریسک (VaR)

3.1. GARCH

3.2. EGARCH

3.3. GJR

4. تسلط تصادفی

4.1. تعاریف و تدوین فرضیه

4.2. توابع تمرکزگرایی مجدد

4.3. بیشتر بر روی داده های وابسته ضعیف

4.4. آزمون نمونه برداری فرعی لینتون، معصومی و وانگ

5. داده ها و پیاده سازی آزمون ها

5.1. توضیف داده ها

5.2. خود راه اندازی بلوک و نمونه برداری فرعی

5.3 مخارج سرمایه ای روزانه (DCC) و چارچوب ارزیابی: تسلط تصادفی

6. نتایج

7. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The Basel III Accord requires that banks and other Authorized Deposit-taking Institutions (ADIs) communicate their daily risk forecasts to the appropriate monetary authorities at the beginning of each trading day, using one of a range of alternative risk models to forecast Value-at-Risk (VaR). The risk estimates from these models are used to determine the daily capital charges (DCC) and associated capital costs of ADIs, depending in part on the number of previous violations, whereby realized losses exceed the estimated VaR. In this paper we define risk management in terms of choosing sensibly from a variety of risk models and discuss the optimal selection of the risk models. Previous approaches to model selection for predicting VaR proposed combining alternative risk models and ranking such models on the basis of average DCC, or other quantiles of its distribution. These methods are based on the first moment, or specific quantiles of the DCC distribution, and supported by restrictive evaluation functions. In this paper, we consider robust uniform rankings of models over large classes of loss functions that may reflect different weights and concerns over different intervals of the distribution of losses and DCC. The uniform rankings are based on recently developed statistical tests of stochastic dominance (SD). The SD tests are illustrated using the prices and returns of VIX futures. The empirical findings show that the tests of SD can rank different pairs of models to a statistical degree of confidence, and that the alternative (recentered) SD tests are in general agreement.

چکیده

پیمان بازل III مستلزم آن است که بانک ها و دیگر موسســــات سپرده گذاری مجاز (ADIs) با پیش بینی های ریسک روزانه خود برای مقامات پولی مربوطه در آغاز هر روز تجاری، با استفاده از یکی از طیف های مدل های ریسک جایگزین برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک (VaR) ارتباط برقرار نمایند. برآوردهای ریسک بر اساس این مدل ها که برای تعیین مخارج سرمایه ای روزانه (DCC) و هزینــــه های سرمایه ای مربوط به موسســــات سپرده گذاری مجاز (ADIs) به کار گرفته می شوند، تاحدی بسته به تعداد تخلفات گذشته خواهد داشت که به موجب آن ضرر و زیان وارده بیش از ارزش در معرض ریسک (VaR) برآورد شده خواهد بود. در این مقاله ما مدیریت ریسک را بر حسب انتخاب معقول بر اساس انواع مدل های ریسک و بحث در مورد انتخاب بهینــــه مدل های ریسک تعریف نمودیم. رویکردهای پیشین برای انتخاب مدل به منظور پیش بینی ارزش در معرض ریسک (VaR) ترکیب مدل های ریسک جایگزین و رتبه بندی چنین مدل هایی را بر اساس متوسط مخارج سرمایه ای روزانه (DCC)، و یا دیگر چندک های توزیع آن پیشنهاد نمودند.

این روش ها مبتنی بر گشتاور اولیه، و یا چندک های خاص توزیع مخارج سرمایه ای روزانه (DCC) هستند و توسط توابع ارزیابی محدود مورد پشتیبانی قرار می گیرند. در این مقاله، ما رتبـــه بندی های یکنواخت قدرتمندی را برای مدل ها در کلاس های متعددی از توابع ضرر و زیان مد نظر قرار دادیم که ممکن است منعکس کننده وزن های مختلف و نگرانی هایی در مورد فواصل مختلف توزیع ضرر و زیان و مخارج سرمایـــه ای روزانه (DCC) باشند. رتبه بندی های یکنواخت مبتنی بر آزمون های آماری تسلط تصادفی ( SD) هستند که به تازگی مطرح شده و توسعه یافته اند. آزمون های تسلط تصادفی (SD) با استفاده از قیمت ها و بازده آینده شاخص نوسانات (VIX) نشان داده شده اند. یافته های تجربی نشان می دهند که آزمون تسلط تصــــادفی (SD) می توانند زوج های مختلفی از مدل ها را به ازای یک درجه اطمینان آماری رتبه بندی نموده و با آزمون های تسلط تصادفی (SD) جایگزین (اخیر) در توافق کلی می باشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید