مقاله ترجمه شده درباره بررسی الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم


عنوان انگلیسی مقاله:

A survey on clustering algorithms for wireless sensor networks


کلمات کلیدی مقاله:

شبکه های حسگر بیسیم، الگوریتم های خوشه بندی، مقیاس پذیری، معماری شبکه، طراحی آگاهانه انرژی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق، مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندسی فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی الکترونیک، شبکه های کامپیوتری، ابزار دقیق، برق مخابرات و سوئیچ


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. طبقه بندی علمی از ویژگی های خوشه بندی

2.1. طبقه بندی تکنیک های خوشه بندی

2.1.1. مدل شبکه

2.1.2. اهداف خوشه بندی

2.1.3. طبقه بندی علمی ویژگی های خوشه بندی

3. الگوریتم های خوشه بندی برای شبکه گیرنده بیسیم

3.1. الگوریتم های زمان همگرایی متغیر

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The past few years have witnessed increased interest in the potential use of wireless sensor networks (WSNs) in applications such as disaster management, combat field reconnaissance, border protection and security surveillance. Sensors in these applications are expected to be remotely deployed in large numbers and to operate autonomously in unattended environments. To support scalability, nodes are often grouped into disjoint and mostly non-overlapping clusters. In this paper, we present a taxonomy and general classification of published clustering schemes. We survey different clustering algorithms for WSNs; highlighting their objectives, features, complexity, etc. We also compare of these clustering algorithms based on metrics such as convergence rate, cluster stability, cluster overlapping, locationawareness and support for node mobility.

چکیده

در سالیان گذشته شاهد افزایش علاقه به کاربرد شبکه های حسگر بیسیم (شبکه گیرنده بیسیم) در برنامه های کاربردی مانند مدیریت بحران، زمینه مبارزه با شناسایی، حفاظت از مرز و نظارت بر امنیت بودیم. حسگرهای این برنامه انتظار دارند که از راه دور با تعداد زیادی مستقر شده و به صورت خودگردان در محیط های مورد مراقبت عمل کنند. برای حمایت از مقیاس پذیری، گره ها اغلب در نقاط گسیخته گروه بندی شده و اغلب خوشه با هم تداخل ندارند. در این مقاله، ما یک طبقه بندی علمی و یک طبقه بندی عمومی از طرح های خوشه بندی منتشر شده ارائه دادیم. ما به بررسی الگوریتم های خوشه بندی مختلف برای WSN ها، برجسته کردن اهداف، ویژگی ها، پیچیدگی های آن ها، و غیره پرداختیم. ما همچنین این الگوریتم های خوشه بندی را بر اساس معیارهای از قبیل نرخ همگرایی، ثبات خوشه، خوشه هایی که با هم تداخل دارند، آگاهی از محل و حمایت برای تحرک گره مقایسه کردیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید