مقاله ترجمه شده درباره نظریه کارآفرینی و عدم قطعیت نهادی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نظریه کارآفرینی و عدم قطعیت نهادی


عنوان انگلیسی مقاله:

A theory of entrepreneurship and institutional uncertainty


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

کارآفرینی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

خلاصه اجرایی

1. مقدمه

2. زمینه ی نهادی کنش کارآفرینانه

3. تغییر نهادی و بازخورد

4. عدم تعادل و عدم قطعیت نهادی

5. پاسخ های کارآفرینانه برای عدم انطباق نهادی

5.1. عدم انطباق L4

5.2. عدم انطباق L3

5.3. عدم تطابق L2

5.4. عدم تطابق L1

6. کارآفرینی تحت رژیم عدم قطعیت

7. بحث

8. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Executive summary

We integrate insights from new institutional economics with theories of entrepreneurship and uncertainty in order to outline a theory of institutional uncertainty. Specifically, we use Oliver Williamson’s hierarchical model of institutional systems as a framework for viewing entrepreneurial action. Williamson’s model consists of four conceptual levels, each of which constitutes a different level of economizing: the top level L1 contains the norms and culture of society; the second level L2 is made up of political regulations and policies; L3 consists of governance, organizations, and long-term contracting; L4 includes the everyday bidding for resources in the market. Institutions are related horizontally and vertically: in particular, higher-level institutions constrain lower levels by formulating “rules” through which lower-level institutions are ordered.

خلاصه اجرایی
بینش هایی از اقتصادهای نهادی جدید را با نظریه های کارآفرینی و عدم قطعیت ادغام کرده ایم تا نظریه ای از عدم قطعیت نهادی را نشان دهیم. بویژه، از مدل سلسله مراتبی سیستم های نهادی Oliver Williamson به عنوان چارچوبی برای مرور اقدام کارآفرینانه استفاده کردیم. مدل Williamson شامل چهار سطح مفهومی است که هریک در بر دارنده ی سطح متفاوتی از صرفه جویی (حداکثر استفاده از دارایی موجود) است: سطح بالا یعنی L1 شامل هنجارها و فرهنگ جامعه است، دومین سطح یعنی L2 از مقررات و سیاست های سیاسی تشکیل شده است، L3 متشکل از حکومتداری، سازمان ها و قراردادهای طولانی مدت است، L4 شامل مزایده ی هر روزه برای منابع در بازار می باشد. نهادها به صورت افقی و عمودی مرتبط هستند: بویژه، نهادهایی با بالاترین سطح با فرمول بندی قوانینی سطوح پایین تر را محدود می سازد که از طریق آن نهادهایی با سطح پایین مرتب می شوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید