مقاله ترجمه شده درباره اهداف دستیابی و جهت گیری های هدف دستیابی در آموزش – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اهداف دستیابی و جهت گیری های هدف دستیابی در آموزش


عنوان انگلیسی مقاله:

Achievement goals and achievement goal orientations in education


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم تربیتی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

1.مقدمه

2-اثر گذاری ها بر مسئله خاص


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Contributions to the Special Issue

The special issue commences with an analysis by Skaalvik and Skaalvik (2013). In their article entitled ‘‘School Goal Structure: Associations with Students’ Perceptions of their Teachers as Emotionally Supportive, Academic Self-Concept, Intrinsic Motivation, Effort, and Help Seeking Behavior’’, the authors closely examine the goal structure of classrooms. The central premise is that a local goal structure on a macro level influences the achievement goal orientation of students on a micro level (see also Karabenick, 2004; Polychroni et al., 2012; Skaalvik & Skaalvik, 2011). The analyses of Skaalvik and Skaalvik (2013) illustrate how influential the prevailing goal structure in classrooms is in shaping the student–teacher relationship; this relationship, in turn, affects students in various ways, including their motivation, emotions, and classroom behavior. The particular focus on factors situated at the macro level empirically articulates how contingent student motivation is on contextual goal structures; this research thus highlights an important but under-examined perspective in the field of goals and goal orientations in educational settings

2-اثر گذاری ها بر مسئله خاص
این مسئله خاص با تحلیل اسکالویک شروع می شود. مولفین در مقاله خود با عنوان « ساختاره دف مدرسه: ارتباط با درک دانش آموزان از معلمان به عنوان پشتیبان عاطفی، خود مفهومی علمی، انگیزه درونی، تلاش و رفتار جستجوی کمک» به دقت به بررسی ساختار هدف کلاس های درسی پرداخته اند. فرض اصلی این است که ساختار هدف محلی در سطح کلان بر جهت گیری هدف دستیابی دانش آموزان در سطح خرد تاثیر می گذارد. تحلیل های اسکالویک نشان می دهد که چقدر ساختار هدف در کلاس درس تاثیر گذار بوده و به رابطه معلم-دانش آموز شکل میدهد. این رابطه به چند شیوه بر دانش آموزان تاثیر نهاده که شامل انگیزه، هیجانات و رفتار کلاس درسی آنها می باشد. این تمرکز خاص بر عوامل واقع سطح کلان به طور تجربی بین می کند که انگیزه دانش آموز منوط به ساختارهای هدف بافتاری می باشد. لذا این تحقیق بر دیدگاه مهم و تحت بررسی زمینه اهدا و جهت گیری هدف در محیط آموزشی می پردازد.


 

دیدگاهتان را بنویسید