مقاله ترجمه شده درباره كيفيت فرودگاه و تغييرات سودمند؛ بر اساس ارزيابي شاخص مالم كوئيست – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

كيفيت فرودگاه و تغييرات سودمند؛ بر اساس ارزيابي شاخص مالم كوئيست


عنوان انگلیسی مقاله:

Airport quality and productivity changes: A Malmquist index decomposition assessment


کلمات کلیدی مقاله:

DEA، مالم کوئیست، کیفیت فرودگاه، بهره وری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت اجرایی و مدیریت عملکرد


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

1.مقدمه

2. مرور بهره وري فرودگاهي و آناليز كيفيت

3. داده ها و متغييرها

3.2 شاخص هاي كيفيت

4. سبك شناسي

4.1 شاخص مالمكويست و مولفه كيفيت آن

4.2 شاخص كيفيت فرودگاه

5. نتايج تجربي

5.1 شاخص كيفيت فرودگاهي

5.2 شاخص مالمكويست

3. نتيجه گيري ها و بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper analyses the productivity of 20 Italian airports management companies during the period 2006–2008 using a DEA Malmquist index that includes a quality component. The proposed methodology is applied for the first time to the airport industry. In doing so, we directly assess the impact of the quality of services delivered by an airport on its productive performance. The study shows that, while Italian airports possess an acceptable level of quality in terms of their infrastructure, their managerial/administrative procedures must be strengthened in order to better deal with both technological modernization and passenger waiting time at the airports.

خلاصه

اين مقاله بهره وري مديريت 20 شركت فرودگاهي ايتاليايي را در طي دوره 2008-2006 با استفاده از شاخص مالمكويست DEA مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد كه شامل يك قسمت كيفيتي است. سبك روش پيشنهادي براي اولين بار در صنعت فرودگاهي استفاده ميشود. ما بطور مستقيم به اثرات كيفي خدمات ارائه شده توسط يك فرودگاه در كارآيي مفيد آن دسترسي خواهيم يافت. مطالعه نشان ميدهد هنگامي كه فرودگاههاي ايتاليايي صاحب سطح فابل قبول كيفي در مقوله زيرساختها ميگردند، شيوه هاي مديريتي/اداري بايد بمنظور همگامي با پيشرفتهاي تكنولوژي و نيز در بحث زمان انتظار مسافر، تقويت و گسترش يابد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید