مقاله ترجمه شده درباره مقایسه تجربی MRPII و MRP تقاضا محور – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مقایسه تجربی MRPII و MRP تقاضا محور


عنوان انگلیسی مقاله:

An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP


کلمات کلیدی مقاله:

کنترل تولید، تولید JIT، تولید انعطاف پذیر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تولید صنعتی، لجستیک و زنجیره تامین، بازاریابی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مرور مقاله

2.1. برنامه ریزی منابع تولید (MRPII)

2.2. خط و مشی های مدیریت جریان کشش

2.3. برنامه ریزی نیازهای مواد تقاضا محور (DDMRP)

3. مطالعه تجربی

3.1. رویکرد

3.2. داده های مطالعه موردی

3.3. اجرای MRPII و DDMRP

3.4. طرح آزمایش

4. نتایج آزمایش

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. INTRODUCTION

Satisfying customers and making margins are companies’ main purpose. In order to achieve these goals, they must find a compromise between various objectives; on time delivering, reducing lead-times and thus Work In Process (WIP), reducing costs of goods sales. To manage physical or economical flows lots of methods are known. Manufacturing Resource Planning (MRPII) is the most widespread, Wallace (1984). Pull flow policies (production depends on the real consumption, real demand) are also widespread. Another recent and promising method is Demand-Driven Material Requirements Planning (DDMRP), Ptak et al. (2011). “DDMRP is a multi-echelon demand and supply planning and execution methodology.“ It is developing since 2000 and is already set up in some companies in the United States. Furthermore it generates an increasing interest of industrial managers and researchers. Its main originalities are in the strategic DDMRP buffer positioning, dimensioning and execution replenishment policies so that the different sources of variability (from supply, operational, demand and management) can be managed. Therefore, DDMRP is said to combine best practices of MRPII, Wallace (1984), Lean, Ohno (1987), Theory Of Constraints (TOC), Goldratt (1990), Distribution Resource Planning, Martin (1985), 6 sigma, Deming (1993) and with some innovations. But there is no scientific comparison to objectively demonstrate differences between managing flows with DDMRP or MRPII and other pulling methods such as Kanban, Ohno (1982) or ConWIP, Spearman (1990).

1. مقدمه
جلب رضایت مشتری و ایجاد سود از اهداف اصلی کمپانی ها می باشد. به منظور رسیدن به این اهداف انها باید مصالحه ای میان اهداف مختلف بیابند؛ تحویل به موقع، کاهش زمان هدایت و کار در پروسه (WIP)، کاهش هزینه فروش کالاها.
برای مدیریت جریان های فیزیکی و اقتصادی شیوه های بسیاری شناخته شده اند. برنامه ریزی منابع تولید (MRPII) گسترده ترین شیوه می باشد. خط و مشی های جریان کشش (تولیدات بر اساس مصرف واقعی، درخواست واقعی) نیز گسترده می باشد. یکی دیگر از شیوه های اخیر و محتمل برنامه ریزی های نیازهای مواد تقاضا محور (DDMRP) می باشد. DDMRP یک تقاضای چند درجه ای و برنامه ریزی تدارکات و شیوه گرایی اجرا می باشد. که از سال 2000 توسعه یافته و اکنون در برخی کمپانی ها در ایالات متحده تنظیم شده است. به علاوه موجب ایجاد توجه رو به رشدی در مدیران و محققان صنعتی شده است. اصلیات ان در خط و مشی های موقعیت، اندازه گیری و تدارکات اجرایی DDMRP استراتژیک می باشد که بنابراین منابع مختلف تفاوت ها (از تدارکات، عملیات، تقاضا و مدیریت) را می توان مدیریت کرد. بنابراین گفته می شود DDMRP بهترین تئوری محدودیت ها (TOC)، برنامه ریزی منابع توزیع را، با برخی نوآوری ها ترکیب می کند. اما هیچ مقایسه علمی برای ثابت کردن عملی تفاوت های میان جریان های مدیریتی با DDMRP یا MRPII و دیگر شیوه های کشش مانند Kanban یا ConWIP وجود ندارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید