مقاله ترجمه شده درباره روش تکراری برای جواب متقارن مورب و جواب تقریبی بهینه از معادله ماتریسی AXB = C


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

روش تکراری برای جواب متقارن مورب و جواب تقریبی بهینه از معادله ماتریسی AXB = C


عنوان انگلیسی مقاله:

An iterative method for the skew-symmetric solution and the optimal approximate solution of the matrix equation AXB =C


کلمات کلیدی مقاله:

روش تکراری، جواب متقارن مورب، جواب متقارن مورب کمترین نرم، جواب تقریبی بهینه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

ریاضی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ریاضی کاربردی و محاسبات نرم


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. جواب مساله I

3. جواب مساله II

4. مثال های عددی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In this paper, an iterative method is constructed to solve the linear matrix equation AXB = C over skew-symmetric matrix X. By the iterative method, the solvability of the equation AXB = C over skew-symmetric matrix can be determined automatically. When the equation AXB = C is consistent over skew-symmetric matrix X, for any skew-symmetric initial iterative matrix X1, the skew-symmetric solution can be obtained within finite iterative steps in the absence of roundoff errors. The unique least-norm skew-symmetric iterative solution of AXB =C can be derived when an appropriate initial iterative matrix is chosen. A sufficient and necessary condition for whether the equation AXB = C is inconsistent is given. Furthermore, the optimal approximate solution of AXB = C for a given matrix X0 can be derived by finding the least-norm skew-symmetric solution of a new corresponding matrix equation AXB = C . Finally, several numerical examples are given to illustrate that our iterative method is effective.

چکیده:
در این مقاله، یک روش تکراری برای حل معادله ماتریسی خطی AXB = C روی ماتریس های متقارن مورب X ساخته می شود. با استفاده از روش تکراری، حل پذیری معادله AXB = C روی ماتریس متقارن مورب به طور خودکار می تواند مشخص شود. زمانی که معادله AXB = C روی ماتریس متقارن مورب X ثابت است، برای هر ماتریس متقارن مورب تکراری اولیه X_1، جواب متقارن مورب می تواند در طی مراحل تکراری متناهی بدست آید. جواب تکراری متقارن مورب کمترین نرم یکتا از AXB = C می تواند بدست بیاید زمانی که ماتریس تکراری اولیه مناسبی انتخاب شود. یک شرط لازم و کافی برای اینکه آیا معادله AXB = C ناپایدار است یا نه، ارائه می شود. به علاوه، جواب تقریبی بهینه از AXB = C برای ماتریس X_0 داده شده می تواند با یافتن جواب متقارن مورب کمترین نرم از معادله ماتریسی متناظر جدید AX ̃B = C ̃ بدست آید. در آخر، چندین مثال عددی برای نشان دادن کارآمدی از روش تکراری ارائه شده، بیان می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید