مقاله ترجمه شده درباره سرویس دهی سیستم صف M/G/2 تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سیستم صف M/G/2 که در آنجا مشتریان تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS سرویس دهی می شوند


عنوان انگلیسی مقاله:

An M=G=2 queue where customers are served subject to a minimum violation of FCFS queue discipline


کلمات کلیدی مقاله:

صف M / G / 2- صف M / (M + G) / 2 – صف M / M، G / 2


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

آمار


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آمار ریاضی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2- مدل سازی و فرضیات مقدماتی

قاعده صف سریال

قاعده صف موازی

3 – مشخصه های حالت پایا صف M/(M+G) /2 تحت قاعده صف سریالی

4- مشخصه های وضعیت ثابت صف M/M,G/2 تحت قاعده صف موازی و m=1

PGF توزیع مشتری ثابت P(z)

5- تقریب های عددی

6- بحث ها و گستره

ضمیمه A

ضمیمه B


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This article discusses the steady state analysis of the M=G=2 queuing system with two heterogeneous servers under new queue disciplines when the classical First Come First Served ‘(FCFS)’ queue discipline is to be violated. Customers are served either by server-I according to an exponential service time distribution with mean rate l or by server-II with a general service time distribution BðtÞ. Sequel to some objections raised in the literature on the use of the classical FCFS queue discipline in heterogeneous service systems, two alternative queue disciplines (Serial and Parallel) are considered in this work with the objective that if the FCFS is violated then the violation is a minimum in the long run. Using the embedded method under the serial queue discipline and the supplementary variable technique under the parallel queue discipline, we present an exact analysis of the steady state number of customers in the system and most importantly, the actual waiting time expectation of customers in the system. Our work shows that one can obtain all stationary probabilities and other vital measures for this queue under certain simple but realistic assumptions.

چکیده

این مقاله در مورد تحلیل وضعیت ثابت سیستم صف M/G/2 با دو سرور غیر یکنواخت تحت اصول صف جدید در زمانی بحث می کند که قاعده صف کلاسیک ( FCFS) قرار است نقض گردد . مشتریان یا از طریق سرور I مطابق با توزیع زمان سرویس رسانی نمایی با نرخ میانه μ یا از طریق سرور II با توزیع زمانی سرویس دهی عمومی  (B(t خدمت می کنند . بدنبال بعضی اعتراضات مطرح شده در مطالب قبلی در مورد استفاده از از قاعده صف FCFS کلاسیک در سیستم خدمت رسانی ناهمگن ، دو قاعده صف جایگزین در این کار با اعتراضی مواجه شد و بررسی گردید که اگر FCFS نقض گردد سپس تخطی در اجرای طولانی به حداقل می رسد . ما بااستفاده از روش تعبیه شده تحت قاعده صف سریالی و تکنیک متغیر تکمیلی تحت قاعده صف موازی یک تحلیل دقیق را از تعداد حالت پایا مشتریان در سیستم و مهم تر از همه انتظار زمان منتظر ماندن مشتریان در سیستم را معرفی می کنیم . کارما نشان می دهد که هر کسی می تواند به تمامی احتمالات ثابت و دیگر سنجش های حیاتی برای این صف تحت فرضیات ساده معین اما واقعی دست یابد .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید