مقاله ترجمه شده درباره مدل تحلیلی ضریب هدایت گرمایی عایق شفاف کندوئی مرکب مضاعف و اعتبار یابی مدل


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل تحلیلی ضریب هدایت گرمایی عایق شفاف کندوئی مرکب مضاعف و اعتبار یابی مدل


عنوان انگلیسی مقاله:

Analytical model for the thermal conductance of double-compound honeycomb transparent insulation, with validation


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی انرژی و مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

انرژی های تجدیدپذیر و تاسیسات حرارتی و برودتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده مقاله

1-مقدمه

2-مدل برداری و تحلیل

2.1: مدل گلخانه ای

2.2 مدل کندوئی

مدل یاخته کندوئی مضاعف –مرکب

2.3 معادله های کنترل و جواب آنها

2.4: ضریب انتقال گرما

3- آزمایش

3.1 خلاصه آزمایش

3.2 خواص اشعه ای لایه کندوئی و ماده پلاستیک کندو

3.3 اندازه گیری انتقال گرما

4-مقایسه مدل و اندازه گیری ها

5 نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Honeycomb transparent insulation has found application in building insulation, in skylights, as well as in solar collectors. A recent review of this and other transparent insulations has been given by Hollands et al. (2001). Heat transfer takes place through the honeycomb by the coupled modes of radiation and conduction. (The honeycomb cell size is normally small enough to eliminate any convective heat transfer.) Modeling the thermal conductance of honeycombs formed the subject of many early studies, in which the honeycomb was assumed to be bounded solid opaque plates adjacent to both faces. Hollands and Iynkaran (1984) suggested leaving an air-gap between one bounding surface and the adjacent honeycomb face, forming what has come to be known as the ‘‘compound honeycomb’’. (The purpose of the air gap is to de-couple the radiative and conductive modes near a low emissivity plate.) Platzer (1992), Hollands and Iynkaran (1993) and Arulanantham and Kaushika (1996) have presented more recent thermal-conductance models.

1-مقدمه
عایق شفاف و قابل عبور نور کندوئی در عایق ساختمانی ، در پنجره های شیروانی یا سقف و نیز در جمع کننده های خورشیدی کاربرد داشته است . تحقیق و مطالعه جدید در مورد این عایق و سایر عایق های شفاف شانه عسلی یا کندوئی به وسیله هولندس و همکاران ( 2001) انجام شده است . انتقال گرما از طریق کندو و به وسیله مدهای همبسته و زوج شده تشعشع و انتقال موج رخ می دهد. ( اندازه یاخته کندو معمولاٌ جهت حذف انتقال گرما همرفتی به قدر کافی کوچک است ) . مدل برداری ضریب هدایت گرمای کندو موضوع بسیاری از تحقیقات اخیر شد که کندو در این تحقیقات صفحات بسیار محصور کدر مجاور به هر دو رویه ی کندو هستند. هولندس و لینکاران ( 1984) ایجاد یک فاصله و محفظه هوایی بین یک سطح محصور و سطح کندو مجاور را پیشنهاد کردند ، که منجر به تشکیل ” کندو مرکب ” می شود. ( هدف از ایجاد این فاصله و محفظه هوایی واجفت شدگی و جدا سازی مدهای تابشگر و رسانا یی است که تزدیکی آن به گسیلندگی اندک است ) . پلازتر ( 1992) ، هولندس و لینکاران ( 1993 ) و آریولانتهام و کوشیکا ( 1996) مدل های جدید تر گرما – هدایتی را ارایه داده اند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید