مقاله ترجمه شده درباره ترمیم پارگی واژینال در طی مرحله نفاس اولیه در یک بیمار مبتلا به پورفیری حاد متناوب – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت بیهوشی ترمیم پارگی واژینال در طی مرحله نفاس اولیه در یک بیمار مبتلا به پورفیری حاد متناوب


عنوان انگلیسی مقاله:

Anesthetic management of vaginal tear repair during early puerperium in a patient with acute intermittent porphyria


کلمات کلیدی مقاله:

پورفیری حاد متناوب، فشار خون، آلفا متیل دوپا، پروپوفول


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

هوشبری، جراحی زنان و زایمان، بیهوشی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پیشینه مورد مطالعاتی

3. بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Acute intermittent porphyria (AIP) is a rare autosomal dominant enzymatic defect of heme biosynthesis characterized by accumulation of heme precursors such as porphyrin. Pregnancy represents a particular risk in porphyric patient with acute exacerbation occurring during gestation and postpartum period. Hypertension can be precipitated in pregnancy in porphyric parturient. Here we are going to discuss the successful anesthetic management of one such patient for vaginal tear repair during early puerperium. The patient and family were not contacted and the hospital ethical committee determined that approval was not required.

1. مقدمه
پورفیری حاد متناوب (AIP) یک نقص آنزیمی اتوزوم غالب از بیوسنتز هم (heme) می باشد که به وسیله ی تجمع پیش سازهای هم (heme)، مانند پورفیرین مشخص می شود. بارداری نشان دهنده ی یک خطر ویژه در بیماران پورفیری مبتلا به تشدید حاد، که در طی بارداری و دوره ی بعد از وضع حمل رخ می دهد، می باشد. افزایش فشار خون می تواند در دوران بارداری در زنان زائو مبتلا به پورفیری تشدید شود. اینجا ما بر آن هستیم که درباره ی مدیریت موفقیت آمیز بی هوشی چنین بیمارانی، برای ترمیم شکاف واژینال در طی مرحله¬ی نفاس اولیه (مرحله ی نفاس، مرحله ی اولیه ی بعداز زایمان و برگشت زهدان به حالت عادی خود) بحث کنیم. بیمار و خانواده اش با هم در تماس نبودند و کمیته اخلاقی بیمارستان تعین کرده بود که نیازی به موافقت آنها نیست.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید