مقاله ترجمه شده درباره کاربرد مدل نسبت دهی در تخصیص منابع بشری PE – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کاربرد مدل نسبت دهی در تخصیص منابع بشری PE


عنوان انگلیسی مقاله:

Application of Assignment Model in PE Human Resources Allocation


کلمات کلیدی مقاله:

مدل نسبت دهی، تخصیص منابع انسانی PE، روش مجارستانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 برنامه نویسی کامپیوتر


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مدل نسبت دهی

1.1تعریف مدل نسبت دهی

1.2 روش هانگاریان از مدل نسبت گیری

1.3تجزیه و تحلیل نتایج

2. تجزیه وتحلیل موضوع

2.1 مدل نسبت دهی

2.2 نتایج و تجزیه و تحلیل

3.نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The definition of Assignment Model and the Hungarian Method are introduced in this paper and through cases, the application of Assignment Model is elaborated. The Assignment Model is a classic integer linear programming model of 0-1 and it is widely applied in dealing with assignment allocation, personnel selection, the programming of transport system and other practical issues. In the field of PE, the point of assignment gives full play in selecting the proper athletes, assigning tasks and even in recruiting new staff by the human resources, so it is significant to introduce the assignment model to the sports system. However, it still remains a vacuum in applying the assignment model with cases in sports management. This paper applies the assignment model with cases to the sports management, which will provide theoretical foundation for the policy-makers to allocate human resources.

چکیده

تعریف مدل نسبت دهی و روش هانگرین در این مقاله معرفی شده اند و در بعضی از موارد کاربرد مدل نسبت دهی توضیح داده شده است. مدل نسبت دهی یک مدل برنامه نویسی خطی صحیح کلاسیک از 0 تا 1 است و به صورت گسترده ای تخصیص نسبت دهی، انتخاب پرسنل، برنامه نویسی سیستم انتقالی و دیگر موضوعات عملی به کار گرفته شده است. در زمینه ی PE، نقطه  نسبت دهی نقش کاملی در انتخاب ورزشکاران مناسب، تعیین وظایف و حتی در استخدام کارمندان جدید توسط منابع انسانی دارد، بنابراین مهم است که مدل نسبت دهی را برای سیستم های ورزشی معرفی کنیم. اما، هنوز در به کارگیری مدل نسبت دهی در موارد مدیریت ورزشی خلا باقی می ماند. این مقاله مدل نسبت دهی را با مواردی برای مدیریت ورزش به کار می گیرد که اساس نظری برای سیاست مداران به منظور تخصیص منابع انسانی را فراهم میکند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید