کاربرد روش AHP-TOPSIS فازی برای تصمیم گیری در فرآیند انتخاب مدیر منابع انسانی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کاربرد روش AHP-TOPSIS فازی برای تصمیم گیری در فرآیند انتخاب مدیر منابع انسانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Application of Fuzzy AHP-TOPSIS Method for Decision Making in Human Resource Manager Selection Process


کلمات کلیدی مقاله:

انتخاب مدیر، AHP؛ TOPSIS، فازی AHP-TOPSIS


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تحقیق در عملیات، مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع اطلاعاتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- آثار مرتبط

3. روش AHP-TOPSIS فازی

1-3 AHP فازی

4- معیار ارزیابی و پردازش اطلاعات

1-4 ارزیابی کاندید

2-4 داده ها و پردازش داده ها

5. نتایج و بحث

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

High-quality Human Resources (HR) is essential in determining the success of a company. The first step to ensure the availability of a work force to drive a company to success is to conduct an appropriate selection process. According to I.T. Robertson and M. Smith, HR selection process usually involves personality testing, interviewing, and evaluation of the curriculum vitae of candidates [1]. However, the final decision usually involves a large degree of human judgment. A shortcoming of this traditional method is humans are known to be prone to bias, even though more experienced managers tend to be less affected by it [2]. To overcome this, various metrics have been developed and used in the process of candidate selection. This is the case in one of the largest telecommunication company in Indonesia, which this paper takes as a study case. PT. XYZ has developed quite an elaborate system of metrics for the measurement its employees, including in the case of selecting candidates for promotion. This practice safeguards the candidate selection process in that it is difficult for the committee in charge of the selection process to ignore facts about the candidate’s background and past performance. This would also give a higher guarantee that the candidate selected will more strongly reflect the values of the organization.

1-مقدمه
منابع انسانی با کیفیت (HR) در تعیین موفقیت یک شرکت ضروری هستند. اولین قدم برای اطمینان از در دسترس بودن نیروی کار برای به پیش راندن یک شرکت به سوی موفقیت، انجام یک فرآیند انتخاب مناسب است. به بیان آی.تی رابرتسون و ام. اسمیت، فرآیند انتخاب منابع انسانی معمولا شامل تست شخصیت، مصاحبه، و ارزیابی تاریخچه مختصری از زندگی کاندیدها میباشد [1]. با این حال، تصمیم نهایی معمولا تا حد زیادی شامل قضاوت انسانی است. نقطه ضعف این روش سنتی انسان است که با تمایل به جانبداری شناخته می شود، حتی مدیران با تجربه تر تمایل دارند کمتر تحت تاثیر آن قرار داشته باشند [2].
برای غلبه بر این مسئله، معیارهای مختلفی توسعه داده شده و در فرایند انتخاب نامزد مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر در یکی از بزرگترین شرکت¬های مخابرات در اندونزی صادق است، که این مقاله آترا به عنوان یک مطالعه موردی در نظر گرفته است. PT. XYZ یک سیستم پیچیده از معیارها را برای ارزیابی کارکنان خود توسعه داده است، از جمله در مورد انتخاب کاندیدها برای ترفیع. این عمل روند انتخاب نامزد را حفظ میکند که در آن برای کمیته مسئول فرآیند انتخاب چشم پوشی از حقایقی در مورد پیشینه نامزد و عملکرد گذشته آن دشوار است. این امر تضمین بالاتری ارائه میدهد که نامزدی که انتخاب میشود بیش از پیش ارزش های سازمان را منعکس خواهد کرد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید