مقاله ترجمه شده درباره کاربرد روش حل تفاهمی فازی برای گزینش مفهوم متناسب – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کاربرد روش حل تفاهمی فازی برای گزینش مفهوم متناسب


عنوان انگلیسی مقاله:

Application of fuzzy compromise solution method for fit concept selection


کلمات کلیدی مقاله:

تولید مناسب، تولید ناب، تولید انعطاف پذیر، تصمیم گیری چند معیاره، بهینه سازی Vlsekriterijumska


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تولید صنعتی، بهینه سازی سیستم ها، تولید و عملیات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- مرور ادبیات

2-1- شکاف تحقیق

3- روش تحقیق

4- مطالعه موردی

4-1- نیاز

4-2- توصیف معیارهای متناسب

4.3.مراحل کاربرد VIKOR فازی

4.3.1.مجموعه داده های ورودی

4.3.2. اجتماع

4.3.3. نرمالیزه سازی

4.3.4. فازی زدایی

5. نتایج

5.1. اندازه گیری شاخص های سودمندی، تأسف و VIKOR

5.2. پیشنهاد راه حل سازشی

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The increasing competition and dynamic customer demands forces the manufacturing systems to exhibit transition. The manufacturing systems witnessed a transition from craft-mass-lean-agile-fit era. Fit manufacturing [1] encompasses lean, agile and sustainable principles. Lean system focuses on waste elimination thereby enabling cost reduction. Agile system enables the production of variety of products within a short period of time in a cost effective manner [2]. Sustainability focuses on minimization of environmental impact and thereby developing environmentally friendlier products [3]. Fit system encompasses these principles for developing customised products. In the present study, there existed a need to select the best concept design of an automotive product. Since the concept design selection in the context of fit system is a typical Multi Criterion Decision Making problem, fuzzy based compromise solution method, Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) [4] was used. The details of the study are presented in the following subsections.

1- مقدمه :
رقابت فزاینده و تقاضاهای در حال تغییر مشتریان موجب تغییر در سیستم های تولیدی می گردد. سیستم های تولیدی شاهد تغییر از دوره ی تولید انبوه ناب همراه با چابکی بوده اند. تولید متناسب [1] شامل اصول ناب، چابک و پایداری می باشد. سیستم ناب متمرکز بر حذف ضایعات می باشد و به این ترتیب کاهش هزینه را ممکن می سازد. سیستم چابک، تولید محصولات متنوع در یک دوره زمانی کوتاه و از طریق یک شیوه مقرون به صرفه را قادر می سازد[2]. پایداری تمرکز بر به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی و در نتیجه تولید محصولاتی که آسیب کمتری به محیط زیست می رسانند دارد [3]. سیستم متناسب در بر دارنده این اصول برای توسعه محصولات سفارشی می باشد. در مطالعه حاضر، نیاز به انتخاب بهترین طرح مفهومی برای یک محصول خودرو وجود داشت. از آنجایی که انتخاب طرح مفهومی در زمینه سیستم متناسب یک نمونه از مسائل تصمیم گیری چند معیاره می باشد، روش تفاهمی فازی محور (Vikor ) [4] به کار گرفته شد.جزئیات این مطالعه در ادامه آورده شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید