مقاله ترجمه شده درباره کاربرد منطق مبهم در تعیین هزینه سرمایه برای فرآیند بودجه ریزی سرمایه – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کاربرد منطق مبهم در تعیین هزینه سرمایه برای فرآیند بودجه ریزی سرمایه


عنوان انگلیسی مقاله:

Application of Fuzzy Logic in Determining Cost of Capital for the Capital Budgeting Process


کلمات کلیدی مقاله:

هزينه سرمايه، منطق فازی، بودجه بندی سرمایه، عدم اطمینان و ناشناختگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – جنبه های روش شناختی

3- منطق مبهم

3-1 مجموعه های مبهم ، اعداد و متغیرهای زبانشناختی

3-2 بودجه ریزی سرمایه و اطلاعات کیفیتی

4- کاربرد منطق مبهم در فرآیند تعیین هزینه سرمایه

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

5. Conclusion

As it is shown in this paper vagueness and uncertainty are main characteristic of capital budgeting process and also of the associated process of the determination of cost of capital. Comparing the most commonly used methods for determining cost of capital, it can be concluded that fuzzy logic and triangular fuzzy numbers should be recommended, or even yet and obligatory tool for estimating cost of capital in small and undeveloped markets for determining cost of capital. Since that with using fuzzy logic and triangular fuzzy numbers it is possible to apply qualitative information as linguistic variables and used them for quantitative process of determining the cost of capital.

5— نتیجه گیری
همانطور که در این مقاله نشان داده می شود ، مبهم بودن و عدم قطعیت از جمله مشخصه های مهم فرآیند بودجه ریزی و همچنین فرآیند مرتبط با تعیین هزینه سرمایه هستند . می توان با مقایسه اکثر روش های بکارفته برای تعیین هزینه سرمایه نتیجه گیری نمود که منطق مبهم و اعداد مبهم مثلثی بایستی پیشنهاد داده شوند و ابزار الزام اور برای براورد هزینه سرمایه در بتزترهای کوچک و توسعه نیافته برای تعیین هزینه سرمایه هستند . نظر به این که با استفاده از منطق مبهم و اعداد مبهم مثلثی ، این امکان وجود دارد تا اطلاعات کیفیتی نظیر متغیرهای زبانشناختی را اعمال نمود آنها را برای فرآیند کمیتی تعیین هزینه سرمایه استفاده نمود .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید